Римлян 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа,2 через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу.3 І не лише нею, а й хвалимося в терпіннях, знаючи, що терпіння виховує терпеливість,4 а терпеливість - досвід, а досвід - надію.5 Надія ж не засоромлює, бо Божа любов вилилася в наші серця Святим Духом, який нам даний.6 Бо Христос, як ми ще були немічні, свого часу помер за нечестивих.7 Ледве хто вмирає за праведника; хіба, може, хтось за добродійника відважиться померти.8 Бог же виказує свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, ще як ми були грішниками.9 Тим більше нині, виправдані його кров'ю, врятуємося від гніву - через нього.10 Коли ще будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, тим більше після примирення спасемося його життям.11 І не тільки це, але й хвалимося Богом нашим Господом Ісусом Христом, через якого ми нині одержали примирення.12 Як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом - смерть, так в усіх людей увійшла смерть, бо всі згрішили.13 Гріх був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли не було закону.14 Та смерть панувала від Адама й аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібно до переступу Адама, котрий є образом майбутнього.15 Але дар не такий, як гріх. Бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше Божої ласки і дарів - ласкою однієї людини, Ісуса Христа, - щедро вилилося на багатьох.16 І дар не такий, як осуд за того одного, що згрішив. Бо за переступ одного - засуд; а дар - для виправдання від багатьох гріхів.17 Бо коли за переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, що приймають щедроту ласки і дар справедливости, запанують у житті через одного Ісуса Христа.18 Як через гріх одного на всіх людей прийшов осуд, так і виправданням одного на всіх людей прийшло виправдання для життя.19 Бо як непослухом однієї людини багато хто стали грішними, так і послухом однієї людини багато хто стануть праведниками.20 Закон увійшов, щоб помножився гріх. А де помножився гріх, там зарясніла ласка.21 Як гріх панував через смерть, так і ласка запанувала через справедливість - для вічного життя через нашого Господа Ісуса Христа.