Римлян 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Оправдані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа,2 через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній стоїмо і хвалимося надією на славу Божу.3 Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість,4 терпеливість - досвід, а досвід - надію.5 Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний.6 Христос бо, тоді як ми були ще безсилі, у свою пору, помер за безбожних.7 Воно навряд чи хто за праведника вмирає; бо за доброго, може, хтось і відважився б умерти.8 Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками.9 Отож, тим більш тепер, оправдані його кров'ю, ми спасемося ним від гніву.10 Бо коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося його життям.11 І не тільки те, але і хвалимось у Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення.12 Тим то як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили;13 бо і до закону гріх був у світі, але гріх не рахується, коли нема закону;14 одначе смерть панувала від Адама аж до Мойсея і над тими, що не згрішили подібним переступом Адама, що є образ того, що мав прийти.15 Та не так воно з провиною, як з даром ласки. Бо коли через переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка, Ісуса Христа, щедро вилились на багатьох.16 І не так воно є з даром, як із провиною одного грішника: бо суд по одній провині приносить засуд, а дар ласки по багатьох провинах - оправдання.17 Бо коли через переступ одного смерть царювала завдяки (чинові цього) одного, то тим більш ті, що одержують щедро ласку і дар оправдання, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа.18 І, таким чином, як через переступ одного на всіх людей прийшов засуд, так через чин справедливости одного на всіх людей приходить життєдайне оправдання.19 Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так через послух одного багато людей стане праведними.20 Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там перевершила ласка,21 щоб, як панував гріх зо смертю, так панувала і ласка через оправдання на вічне життя, через Ісуса Христа, Господа нашого.