Числа 7

1 І сталося в тому дні коли закінчив Мойсей ставити шатро, і помазав його і освятив його і ввесь його посуд і жертівник і ввесь його посуд, і помазав їх і освятив їх.2 I ізраїльські старшини принесли (дари), дванадцять старшин з домів їхніх родин. Це старшини племен, це ті, що стоять як наглядачі.3 І принесли свій дар перед Господа шість покритих колісниць і дванадцять волів, колісниця від двох старшин і теля від кожного, і привели до шатра.4 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 5 Візьми від них, і будуть на служебні діла шатра свідчення, і даси їх Левітам, кожному за його служінням.6 І Мойсей, взявши колісниці і волів, дав їх Левітам.7 Дві колісниці і чотири воли дав синам Ґедсона за їхнім служінням,8 і чотири колісниці і вісім волів дав синам Мерарі за їхнім служінням через Ітамара сина Аарона священика.9 І синам Каата не дав, бо мають служіння святого - на раменах носитимуть.10 І принесли старшини на посвячення жертівника в дні в якому він його помазав, і принесли старшини свій дар до жертівника.11 І сказав Господь до Мойсея: Один старшина на день, старшина на день принесуть свій дар на посвячення жертівника.12 І першого дня приніс свій дар Наассон син Амінадава старшина юдиного племени.13 І приніс свій дар: одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) тягар його, одну золоту чашу, сімдесять сиклів згідно з святим сиклем, обоє повні пшеничної муки замісеної в олії, на жертву.14 Одну кадильницю десяти золотих повну ладану.15 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітнє ягня на цілопалення.16 І одного козла з кіз за гріх.17 І на жертву спасіня дві телички, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Наассона сина Амінадава.18 Другого дня приніс (дар) Натанаїл син Соґара старшина племени Іссахара.19 І приніс свій дар: одне срібле блюдо, і сто тридцять (сиклів) його тягар, одну сріблу чашу, сімдесяти сиклів за святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, на жертву.20 Одну кадильницю десять золотих повну ладану.21 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня на цілопалення,22 і одного козла з кіз за гріх.23 І на жертву спасіння дві телички, пять баранів, пять козлів, пять однолітні ягнички. Це дар Натанаїла сина Соґара.24 Третого дня (приніс дар) старшина синів Завулона Еліяв син Хелона.25 Дар його одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одну сріблу чашу сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.26 Одну кадильницю десяти золотих повну ладану.27 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення,28 і одного козла з кіз за гріх.29 І на жертву спасіння дві телички, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Еліява сина Хелона.30 Четвертого дня (приніс дар) старшина синів Рувима Елісур син Седіюра.31 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одну сріблу чашу сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.32 Одну кадильницю десяти золотих повну ладану.33 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітнє ягня на цілопалення,34 і одного козла з кіз за гріх.35 І на жертву спасіння дві телиці, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Елісура сина Седіюра.36 Пятого дня (приніс дар) старшина синів Симеона Саламіїл син Сурісадая.37 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.38 Одну кадильницю десяти золотих повну ладану.39 Одне теля з волів, одного барана одне однолітне ягня на цілопалення.40 І одного козла з кіз за гріх.41 І на жертву спасіння дві телиці, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Саламіїла сина Сурісадая.42 Шостого дня (приніс дар) старшина синів Ґада Елісаф син Раґуїла.43 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одну сріблу чашу сімдесяти сиклів за святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.44 Одну кадильницю десяти золотих повну ладану.45 Одне теля з волів, одного козла, одне однолітне ягня на цілопалення,46 І одного козла з кіз за гріх.47 І на жертву спасіння дві телички, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Елісафа сина Раґуїла.48 Сьомого дня (приніс дар) старшина синів Ефраїма Елісама син Еміюда.49 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.50 Одну кадильницю десяти золотих повну ладану.51 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення,52 і одного козла з кіз за гріх.53 І на жертву спасіння дві телиці, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Елісами сина Еміюда.54 Осьмого дня (приніс дар) старшина синів Манассії Гамаліїл син Фадасура.55 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.56 Одна кадильниця десяти золотих повну ладану.57 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення,58 і одного козла з кіз за гріх.59 І на жертву спасіння дві телички, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Гамаліїла сина Фадассура.60 Девятого дня (приніс дар) старшина синів Веніямина Авідан син Ґадеонія.61 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.62 Одна кадильниця десяти золотих повна ладану.63 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення,64 і одного козла з козлів за гріх.65 І на жертву спасіння дві телиці, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Авідана сина Ґедеонія.66 Десятого дня (прніс дар) старшина синів Дана Ахієзер син Амісадая.67 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиків) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.68 Одна кадильниця десяти золотих повна ладану.69 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення.70 І одного козла з козлів за гріх.71 І на жертву спасіння дві телиці, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Ахієзера сина Амісадая.72 Одинадцятого дня (приніс дар) старшина синів Асира Фаґеїл син Ехрана.73 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.74 Одна кадильниця десяти золотих повну ладану.75 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення,76 і одного козла з кіз за гріх.77 І на жертву спасіння дві телички, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Фаґеїла сина Ехрана.78 Дванадцятого дня (приніс дар) старшина синів Нефталіма Ахіре син Енана.79 Його дар одне срібле блюдо, сто тридцять (сиклів) його тягар, одна срібла чаша сімдесяти сиклів згідно з святим сиклем, оба повні пшеничної муки замісеної в олії, для жертви.80 Одна кадильниця десяти золотих повна ладану.81 Одне теля з волів, одного барана, одне однолітне ягня для цілопалення,82 І одного козла з кіз за гріх.83 І на жертву спасіння дві телиці, пять баранів, пять козлів, пять однолітних ягниць. Це дар Ахіра сина Енана.84 Це освячення жертівника від старшин ізраїльських синів в тому дні коли він його помазав. Сріблих блюд - дванадцять, сріблих чаш - дванадцять, золотих кадильниць - дванадцять,85 сто тридцять сиклів одне блюдо і сімдесять сиклів одна чаша, ввесь сріблий посуд дві тисячі чотириста сиклів за святим сиклем.86 Золоті кадильниці - дванадцять повні ладану. Все золото кадильниць сто двадцять золотих.87 Всі воли для цілопалення дванадцять телят, дванадцять баранів, дванадцять однолітних ягнят, і їхні жертви і їхні поливання, і дванадцять козлів з кіз за гріх.88 Всіх волів для жертви спасіння двадцять чотири телиці, шістдесять баранів, шістдесять козлів, шістдесять однолітних ягниць без вади. Це освячення жертівника по наповненні його рук і по його помазанні.89 Коли входив Мойсей до шатра свідчення говорити до нього, і почув голос Господа, що говорив до нього зверху очищення, що є над кивотом свідчення, між двома херувимами. І говорив до нього.