1 Хронік 2

1 Оце Ізраїлеві сини: Рувим, Симеон, Левій, і Юда, Іссахар, і Завулон,2 Дан, Йосип, Веніямин, Нефталим, Ґад і Асир.3 Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, троє народилися йому від ханаанеянки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин первороджений, нечестивий в очах Господа, і Він забив його.4 А Тамар, невістка його, породила йому Переца та Зеваха, усіх Юдиних синів п'ятеро.5 Сини Перецові: Хецрон та Хамул.6 А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, усіх їх п'ятеро.7 А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневірився в заклятті.8 А сини Етанові: Азарія.9 А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.10 А Рам породив Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.11 А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,12 а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссея.13 А Єссей породив свого первородженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,14 Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,15 Оцема шостого, Давида сьомого.16 А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, усіх троє.17 А Авіґаїл породила Амасу, а батько Амасин їшмеелянин Єтер.18 А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.19 І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.20 А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.21 А потому прийшов Хецрон до дочки Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, а він був віку шостидесяти років, і вона породила йому Сеґува.22 А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському краї.23 Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдесят міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.24 А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.25 А сини Єрахмеїла, Хецронового первородженого, були: первороджений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.26 І була в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я їй Атара, вона мати Онама.27 А сини Рама, Єрахмеїлового первородженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.28 А сини Онамові були: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.29 А ім'я Авішуровій жінці Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.30 А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.31 А сини Аппаїмові: Їш'ї. А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.32 А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.33 А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, оце були сини Єрахмеїлові.34 А в Шешана не було синів, а тільки дочки. Був у Шешана раб єгиптянин, а ім'я йому Ярха.35 І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку за жінку, і вона породила йому Аттая.36 А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,37 А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.38 А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,39 а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.40 А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.41 А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.42 А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його первороджений, він батько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.43 А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.44 А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.45 А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.46 А Ефа, наложниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.47 А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.48 Калевова наложниця Мааха породила Шевера та Тірхату.49 І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова Ахса.50 Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, батько Кір'ят-Єаріму,51 Салма, батько Віфлеєма, Гареф, батько Бе-Ґадеру.52 У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.53 А роди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, від них пішли цор'атяни та єштауляни.54 Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Йоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.55 А роди писарів, мешканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, вони кіняни, що походять від Хамата, батька Бет-Рехавового.