Навин 19

1 І вийшов другий жереб Симеонові, і їхнє насліддя було між насліддям синів Юди.2 І їхнє насліддя було: Вирсавія і Савея і Молада3 і Асерсуал і Ватул і Вола і Асом4 і Елтулад і Ерма5 і Секела і Ветаммархавот і Асерсусім6 і Ветлават, тринадцять міст і їхні поля і їхні села.7 Аїн і Реммон і Етер і Асан, чотири міста і їхні села,8 що довкруги цих міст аж до Ваалетвиррамота, коли йти до Ямета на південь. Це насліддя племени синів Симеона за їхніми родами.9 Від насліддя Юди насліддя племени синів Симеона, бо часть синів Юди була більша від їхньої. І унаслідили сини Симеона посеред їхнього насліддя.10 І третий жереб випав на Завулона за їхніми родами. І границі їхнього насліддя будуть аж до Саріда.11 Їхні границі: Море і Марала і дійде до Давастея до долини, яка є напроти лиця Єкнама,12 і повернеться від Саріда напроти зі сходу Самси до границь Хасалота і Тавора і перейде до Даврата і піднесеться до Яфаґея13 і звідти перейде напроти на схід до Ґетти до міста Касіма і перейде до Реммона Амматарім Аннуя14 і перейде до границь на північ до Еннатота, і їх вихід (кінець) буде у Ґайєфтаїлі15 і Каттаті і Наалолі і Семроні і Ядилі і Вефлеемі.16 Це насліддя племени синів Завулона за їхніми родами, це міста і їхні села.17 І четвертий жереб випав Іссахарові.18 І їхні границі були Єзраїл і Ахаселот і Сунам19 і Афераїм і Сіян і Ренат і Анарет20 і Раввот і Кесіон і Аеме21 і Рамат і Інґаннім і Інадда і Ветфасис,22 і прийде границя до Тавота і до Сасіми при морі і Ветсмаса, і вихід (кінець) їхніх границь буде Йордан.23 Це насліддя племени синів Іссахара за їхніми родами, міста і їхні хутори.24 І пятий жереб випав Асирові за їхніми родами.25 І їхні границі були: Хелкат і Оолі і Ватне і Ахсаф26 і Амад і Масал і дійде до Кармила до моря і Сіора і Лаваната27 і повернеться зі сходу сонця до Витдаґона і дійде до Завулона і в Ґаї Єфтаїл на півночі, і вийдуть границі до Сафтавитаемека і підуть по границях Аніїла і перейде до Хавола з ліва28 і Ахрана і Роова і Амона і Кани аж до великого Сидона,29 І границі повернуться до Рами і до сильного міста Тирійців, і повернуться границі до Оси, і його вихід (кінець) буде море і від помірів Ахзіфа30 і Амми і Афека і Раова, двадцять два міста.31 Це насліддя племени синів Асира за їхніми родами, їхні міста і їхні села.32 І Нефталімові випав шостий жереб.33 І їхні границі були: Меелеф і Маилон і Весенанім і Арме і Накев і Явнил аж до Лаки, і його виходи (кінець) були Йордан.34 І повернуться границі до моря Азанота Тавора і перейде звідти до Ікока і піде до Завулона з півдня і Асира, дійде до моря (заходу), і Йордан зі сходу сонця.35 І міста Тирійців обведені муром: Тирос і Амат і Реккат і Хенерет36 і Адамі і Рама і Асор37 і Кедес і Едраї і джерело Асор38 і Яріон і Маґдаліїл, Орам і Ветанат і Тасмус, девятнадцять міст.39 Це насліддя племени синів Нефталіма.40 І Данові випав сьомий жереб.41 І їхні границі були: Сараа і Естаол і місто Самес42 і Салавін і Яалон і Єтла43 і Елон і Тамна і Аккарон44 і Елтеко і Ґаватон і Ваалон45 і Ют і Ваниварак і Ґетреммон,46 і від границь Єраконського моря близько до Йоппії.47 Це насліддя племени синів Дана за їхніми родами, їхні міста і їхні села. І не вигнали сини Дана Аморрея, що гнітив їх в горах. І не дали їм Аморреї зійти до долини і вимогли в них часті їхньої границі.48 І пішли сини Юди і воювали проти Лахіса і взяли його і побили його лезом меча і поселилися в ньому і назвали його імя Ласендак. І Аморрей остався жити в Еломі і в Саламіні. І затяжіла рука Ефраїма на них, і стали їм носіями данини49 і пішли унаслідити землю за своїми границями. І дали ізраїльські сини жереб Ісусові синові Навина за божим приказом між собою,50 і дали йому місто, яке просив, Тамнасарах, яке є в горі Ефраїма. І збудував місто і замешкав в ньому.51 Це поділи, які дав в насліддя Елеазар священик і Ісус син Навина і старшини родів в ізраїльських племенах за жеребами в Сило перед Господом при дверях шатра свідчення. І пішли розділити землю.