Йов 1

1 В країні Авсітіди був якийсь чоловік, якому імя Йов, і той чоловік був праведний, непорочний, справедливий, побожний, який віддалявся від всякого злого діла.2 Було ж в нього сім синів і три дочки.3 І в нього була худоба - сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, пять сот пар волів, пять сот ослиць, що дояться, які пасуться, і дуже велика управа і він мав великі діла на землі. І той чоловік був шляхтичем зі сходу сонця.4 А як сходилися його сини до себе, робили пир кожного дня, беручи разом з собою і трьох своїх сестер, щоб їсти і пити з ними.5 І як лиш закінчилися дні пиру, Йов, вставши вранці, посилав і очищав їх і приносив за них жертву за їхнім числом і одне теля за гріхи за їхні душі. Казав бо Йов: Щоб часом мої сини в своїй думці не вчинили зло проти Бога. Так, отже, Йов чинив всі дні.6 І як настав подібний день, і ось прийшли божі ангели, щоб стати перед Господом, і диявол прийшов з ними.7 І сказав Господь до диявола: Звідки ти прийшов? І диявол, відповівши, сказав Господеві: Я прийшов, обійшовши землю і обійшовши піднебесну.8 І сказав йому Господь: Чи ти твоїм умом приклав увагу до мого раба Йова, бо немає між тими, що на землі, такого чоловіка як він непорочного, праведного, побожного, що удаляється від усякого поганого діла?9 Відповів же диявол перед Господом і сказав: Чи не даром Йов почитає Бога?10 Чи не Ти поклав його зовнішню і внутрішню огорожу його дому і зі зовні всього, що є його довкруги? Ти поблагословив діла його рук і Ти зробив його скотину численною на землі.11 Але пішли твою руку і доторкнися всього, що він має. Чи ж не в лице Тебе поблагословить.12 Тоді сказав Господь дияволові: Ось Я даю в твою руку все, що є його, а його самого не доторкайся. І дявол вийшов від Господа.13 І був подібний день, сини Йова і його дочки пили вино в домі їхнього старшого брата.14 І ось вісник прийшов до Йова і сказав йому: Пари волів орали, і ті ослиці, що дояться, паслися близько них.15 І прийшовши розбійники, полонили їх і забили рабів мечами. Я ж сам один, спасшись, прийшов тобі сповістити.16 Ще як цей говорив, прийшов інший посол і сказав до Йова: Огонь впав з неба і спалив овець і так само пожер пастухів. І я сам один, спасшись, прийшов тобі сповістити.17 Ще як цей говорив, прийшов інший післанець і сказав до Йова: Кіннотчики зробили проти нас три загони і окружили верблюдів і полонили їх і рабів забили мечами. Я ж сам один спасся і прийшов тобі сповістити.18 Ще як цей говорив, приходить інший посол, що каже до Йова: Як твої сини і твої дочки їли і пили у їхнього старшого брата19 нагло найшов з пустині великий вітер і торкнувся чотирьох кутів дому, і дім впав на твоїх дітей, і вони померли. Я ж сам один спасся і прийшов тобі сповістити.20 Отож Йов, вставши, роздер свою одіж і обстриг волосся голови і, впавши на землю, поклонився і сказав: 21 Я сам нагим вийшов з лона моєї матері, і нагий туди повернуся. Господь дав, Господь забрав. Сталося так, як подобалося Господеві. Хай імя господне буде благословенне.22 В усьому цьому, що йому притратилося, Йов в нічому не згрішив перед Господом і не дав безумності Богові.