Вихід 7

1 І сказав Господь до Мойсея, кажучи: Ось зробив Я тебе богом для Фараона, і твій брат Аарон буде твоїм пророком.2 Ти ж скажеш йому все, що Я тобі заповідаю, та Аарон твій брат говоритиме до Фараона, щоб відіслав синів Ізраїля з своєї землі.3 Я ж закаменілим вчиню серце Фараона, і розмножу мої знаки і чуда в єгипетській землі.4 І не вислухає вас Фараон. І накладу руку мою на Єгипет, і моєю силою виведу мій нарід синів Ізраїля з єгипетської землі з великою пімстою.5 І всі єгиптяни пізнають, що я є Господь, що простягає руку над Єгиптом, і виведу синів Ізраїля з серед них.6 Зробили же Мойсей і Аарон, так як заповів їм Господь, так зробили.7 Мойсей же був вісімдесятьлітним та Аарон його брат був вісімдесять три літним коли заговорив до Фараона.8 І сказав Господь до Мойсея і Аарона кажучи: 9 І якщо скаже Фараон до нас, кажучи: Дайте нам знак, чи чудо, і скажеш твому братові Ааронові: Візьми палицю і кинь її на землю перед Фараоном і перед його слугами, і буде змією.10 Ввійшов же Мойсей і Аарон перед Фараона і його слуг, і зробили так, як заповів їм Господь. І вкинув Аарон палицю перед Фараоном і перед його слугами, і стала змією.11 Прикликав же Фараон єгипетських мудреців і ворожбитів і зробили й єгипетські ворожбити своїми чарами так само.12 І вкинули кожний свою палицю, і стали зміями. І палиця Аарона пожерла їхні палиці.13 І скріпилося серце Фараона, і він не вислухав їх, так як їм сказав Господь.14 Сказав же Господь до Мойсея: Тяжким стало серце Фараона, щоб не відіслати нарід.15 Іди до Фараона вранці. Ось він виходить на воду, і зустрінеш його на березі ріки, і візьми в свою руку палицю, яка обернулася в змію,16 і скажеш до нього: Господь Бог євреїв післав мене до тебе, кажучи: Відішли мій нарід, щоб мені послужили в пустині. І ось ти не вислухав аж до тепер.17 Так каже Господь: З цього пізнаєш, що я Господь. Ось я вдаряю палицею, що в моїй руці, воду, що в ріці, і перетвориться в кров.18 І риби, що в ріці, вимруть, і засмердиться ріка, і не зможуть єгиптяни пити води з ріки.19 Сказав же Господь до Мойсея: Скажи Ааронові твому братові: Візьми твою палицю, і простягни руку на води Єгипту, і на їхні ріки, і на їхні канали, і на їхні мочари, і на всю їхню стоячу воду і буде кровю. І сталася кровю в усій єгипетскій землі у деревяних і в камяних (посудинах).20 І зробили так Мойсей і Аарон, так як заповів їм Господь. І піднявши Аарон, вдарив своєю палицею воду, що в ріці, перед Фараоном і перед його слугами, і перетворив у кров всю воду, що в ріці.21 І вимерли риби, що в ріці, і ріка засмерділася, і єгиптяни не могли пити води з ріки, і була кров в усій єгипетській землі.22 Зробили ж і єгипетскі ворожбити так само своїми чарами і закаменілим стало серце Фараона, і не вислухав їх, так як сказав Господь.23 А Фараон, повернувшись, ввійшов до свого дому і він над цим ані не задумався.24 Покопали ж усі єгиптяни довкруг ріки, щоб пити воду, і не могли пити воду з ріки.25 І сповнилися сім днів, після того як ударив Господь ріку.26 Сказав же Господь до Мойсея: Ввійди до Фараона і скажеш до нього: Так каже Господь: Відішли мій нарід, щоб мені послужили.27 Якщо ж ти не бажаєш відіслати, ось я вдаряю всі твої границі жабами.28 І видасть ріка жаб. І йдучи, ввійдуть до твоїх домів і до твоїх спалень, і на твої ліжка і на доми твоїх слуг і твого народу, і на твої тіста і на твої печі;29 і вилізуть жаби на тебе і на твоїх слуг і на твій нарід.