Єзекіїль 48

1 І це імена племен. З початку до півночі на часті, що сходить, що тягнеться до виходу Імата, двору Енана, околиць Дамаску, до півночі за частю двора Імата, і буде їм те, що до сходу, аж до моря, Дан, одна (часть).2 І від околиць Дана, що на сході, аж до тих, що до моря, Асир, одна (часть).3 І від околиць Асира від тих, що на сході, аж до тих, що до моря, Нефталі, одна (часть).4 І від околиць Нефталі, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Манассія, одна (часть).5 І від околиць Манассії, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Ефраїм, одна (часть).6 І від границь Ефраїма, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Рувим, одна (часть).7 І від околиць Рувима, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Юда, одна (часть).8 І від околиць Юди, від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, буде первоплодом відділення, двадцять пять тисяч ширина, і довжина так як одна з частей від тих, що до сходу, і аж до тих, що до моря, і посеред них буде святе.9 Первоплід, який відділять Господеві, довжина двадцять пять тисяч, і ширина двадцять пять тисяч.10 З цих буде первоплід святих. Для священиків, на північ двадцять пять тисяч, і до моря ширина десять тисяч, і на південь довжина двадцять пять тисяч, і посеред нього буде свята гора.11 Для освячених, священикам, синам Саддука, що стережуть сторожі дому, які не заблудили в заблудженні синів Ізраїля, так як заблудили левіти,12 і буде їм первоплід, даний з первоплодів землі, святе святих від околиць левітів.13 А левітам близько околиць священиків, двадцять пять тисяч довжина, і ширина десять тисяч. Вся довжина двадцять пять тисяч і ширина двадцять тисяч.14 Не продаватиметься з нього, ані не відміряється, ані не відлучиться первоплід землі, бо він святий Господеві.15 А осталих пять тисяч в ширину на двадцять пять тисяч, буде передмуря для міста на поселення і на його розділення, і посеред нього буде місто.16 І це його розміри: Від тих, що з півночі, чотири тисячі пятьсот, і від тих, що до півдня, чотири тисячі пятьсот, і від тих, що до сходу, чотири тисячі пять сот, і від тих, що до моря (заходу), чотири тисячі пятьсот.17 І буде відділено містові до півночі двісті пятдесять, і до півдня двісті пятдесять, і до сходу двісті пятдесять, і до моря двісті пятдесять.18 І останок довжини, що близько первоплодів святих, десять тисяч до сходу, і десять тисяч до моря (заходу), і будуть первоплоди святого, і їхні плоди будуть на хліби для тих, що працюють в місті.19 А ті, що працюють в місті, працюватимуть в ньому з усіх племен Ізраїля.20 Ввесь первоплід двадцять пять тисяч, і двадцять пять тисяч. Чотирокутником його відділите, первоплід святого від часті міста.21 А остале з цього для володаря і з цього з первоплодів святого, і на часть міста на двадцять пять тисяч ширина аж до тих околиць, що до моря (заходу), і на схід на двадцять пять тисяч аж до тих околиць, що до моря (заходу), близько до частей володаря. І посеред нього буде первоплід святих і освячення дому.22 І від часті левітів і від часті посеред міста буде володарів. Поміж границями Юди і поміж границями Веніямина буде володарів.23 І остале племен від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Веніямин одна (часть).24 І від околиць Веніямина від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Симеон, одна (часть).25 І від околиць Симеона від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Іссахар, одна (часть).26 І від околиць Іссахара від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Завулон, одна (часть).27 І від околиць Завулона від тих, що до сходу, аж до тих, що до моря, Ґад, одна (часть).28 І від околиць Ґада, аж до тих, що до півдня, і його околиці будуть від Темана і води Марімота Кадис, насліддя аж до великого моря.29 Це земля яку ви вкинете в жеребі племенам Ізраїля, і це їхні поділи, говорить Господь.30 І це виходи міста, що до півночі, чотири тисячі і пятьсот мірою.31 І брами міста за іменами племен Ізраїля, три брами до півночі, брама Рувима одна, і брама Юди одна, і брама Левія одна.32 І до сходу чотири тисячі пятьсот. І три брами, брама Йосифа одна, і брама Веніямина одна, і брама Дана одна.33 І ті, що до півдня, чотири тисячі пятьсот мірою. І три брами, брама Симеона одна, і брама Іссахара одна, і брама Завулона одна.34 І те, що до моря (заходу), чотири тисячі і пятьсот мірою. І три брами, брама Ґада одна, і брама Асира одна, і брама Нефталі одна.35 Обвід вісімнадцять тисяч. І імя міста, від якого лиш дня воно буде, буде його імя.