Числа 28

1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 Заповідж ізраїльським синам і скажеш до них, мовлячи: Мої дари, мої дарунки, мої жертовні дари зберігатимете, щоб приносити мені в мої празники на милий запах.3 І скажеш до них: Це жертовні дари, які принесете Господеві: двоє однолітних ягнят без вади на день в цілопалення постійно,4 одне ягня принесеш вранці, і друге ягня принесеш ввечорі.5 І принесеш десятину ефи пшеничної муки замісену в олії в четвертині іна в жертву.6 Постійне всепалення, яке було на Синайській горі, на милий запах Господеві,7 і його напиток, четвертина іна одному ягняті, в святому полиєш напиток сікера Господеві.8 І друге ягня принесеш увечорі за його жертвою і за його напитком принесете в милий запах Господеві.9 І в дні суботнім приведете двох однолітних ягнят без вади і дві десятини пшеничної муки замісеної в олії на жертву і напиток,10 цілопалення суботи в суботи, на постійне всепалення і його напиток.11 І в новомісяці принесете цілопалення Господеві, двох телят з волів і одного барана, сім однолітних ягнят без вади,12 три десятини пшеничної муки замісеної в олії одному теляті, і дві десятини пшеничної муки замісеної в олії одному баранові,13 десятину пшеничної муки замісеної в олії одному ягняті, як жертву, приємний запах, дар Господеві.14 Їхній напиток буде пів іна одному теляті і третина іна буде одному баранові, і четвертина іна вина буде одному ягняті. Це цілопалення з місяця до місяця на місяці року.15 І одного козла з кіз Господеві за гріх; на постійне цілопалення; приноситиметься і його напиток.16 І в першому місяці, чотирнадцятого дня місяця, пасха Господеві.17 І пятнадцятого дня цього місяця празник. Сім днів їстимете прісне.18 І перший день буде вам святим празником, не чинитимете всякого служебного діла.19 І принесете цілопалення, дари Господеві: два телята з волів, одного барана, сім однолітних ягнят, будуть у вас без вади.20 І їхня жертва пшенична мука замісена в олії, принесете три десятини одному теляті, і дві десятини одному баранові,21 принесеш десятину, десятину, одному ягняті, сімом ягнятам.22 І одного козла з кіз за гріх, щоб надолужити за вас,23 опріч постійного раннього цілопалення, яке є постійним цілопаленням.24 Це так чинитимете що дня через сім днів, дар жертовний, дар на милий запах Господеві. З постійним цілопаленням принесеш його напиток.25 І осьмого дня буде вам святий збір, не чинитимете в ньому всяке службове діло.26 І в дні нових, коли приносите Господеві нову жертву тижнів, буде вам святим празником, не чинитимете всякого службового діла,27 і принесете всепалення на милий запах Господеві: двох телят з волів, одного барана, сім однолітних ягнят без вади.28 Їхня жертва - пшенична мука замісена в олії, три десятини одному теляті, і дві десятини одному баранові29 десятина, десятина, одному ягняті, сімом ягнятам.30 І одного козла з кіз за гріх, щоб надолужити за вас,31 опріч постійного цілопалення. І принесете мені їхню жертву і їхні напитики, будуть у вас без вади.