Єзекіїль 40

1 І сталося, що в двадцять пятому році нашого полону, в першому місяці, в десятому (дні) місяця, в сорок осьмому році після забрання міста, в тому дні на мені була господня рука і вона повела мене2 в божому видінні до землі Ізраїля і поставила мене на дуже високій горі, і на ній наче будова міста напроти.3 І Він ввів мене туди, і ось чоловік, і його вид був наче вид міді, що блистить, і в його руці був шнурок будівничих і тростина мірки, і він стояв при брамі.4 І сказав до мене чоловік: Чи ти побачив, людський сину? Поглянь твоїми очима і почуй твоїми ухами і постав все в твоє серце, що я тобі показую, томущо ти прийшов сюди, щоб тобі показати, і покажеш все, що ти бачиш, домові Ізраїля.5 І ось огорожа зізовні довкруги дому. І в руці чоловіка тростина, мірило шість ліктів за ліктем і долоня, і він розмірив передню стіну, ширина рівна тростині і його висота рівна тростині.6 І він ввійшов в браму, що дивилася на схід, по сімох сходах, і розміряв7 покій, шість звідси, і шість звідти, і елам брами рівний тростині, і покій рівний тростині, довжина і ширина рівні тростині, і елам посеред Теилата шість ліктів, і другий покій, широта рівна тростині, і довжина рівна тростині, і елам пяти ліктів,8 і третий покій, тростині рівна ширина і тростині рівна довжина,9 і елам дверей близько еламу брами вісім ліктів, і два лікті елами, і елам зовнішних дверей,10 і покої дверей, передний покій, три звідси, і три звідти, і одна міра в трьох і одна міра еламам звідси і звідти.11 І він зміряв широту дверей брами десять ліктів, і широта брами тринадцять ліктів12 і лікоть, що сходився перед лицем покоїв звідси і звідти, і покій шість ліктів звідси і шість ліктів звідти.13 І він розміряв браму від стіни покою до стіни покою, ширина двадцять пять ліктів, це брама до брами.14 І притвір елама брами шістдесять ліктів, двадцять до покоїв від брами довкруги.15 І притвір брами зі зовні до притвору елама всередині брами, пятдесять ліктів.16 І сховані вікна в покоях і в еламі всередині брами довкруги двору, так само і в еламів вікна всередині довкруги, і на еламі пальми звідси і звідти.17 І він мене ввів до зовнішнього двору, і ось кімнати на склади і колонада довкруги двору, тридцять кімнат на склади в колонадах,18 і портики на півдні брам, за довжиною брам долішня колонада.19 І він розмірив ширину двору від притвору зовнішньої брами всередині до притвору брами, що глядить на зовні, ліктів сто, що глядить на схід. І повів мене на північ,20 і ось брама, що глядить на північ у зовнішньому дворі, і він її розмірив, її довжину і ширину.21 І три покої звідси і три звідти, і стовпи і елами і її пальми, і була за розміром брами, що глядить на схід, пятдесять ліктів її довжина і її висота двадцять пять ліктів.22 І її вікна й елами й її пальми так як в брами, що глядить на схід. І сімома східцями підходили до неї, і еламів всередині.23 І брама внутрішнього двору, що глядить до північного двору так як у брами, що глядить на схід, і він розмірив двір від брами до брами сто ліктів.24 І повів мене на південь, і ось брама, що глядить на південь, і він її розмірив і покої і стовпи і елами за цією мірою.25 І її вікна і в еламі довкруги, так як вікна еламу, пятдесять ліктів її довжина і її ширина двадцять пять ліктів.26 І в ній сім східців, і елам всередині, і її пальми, одна звідси і одна звідти на стовпах.27 І брама напропи брами внутрішнього двору до півдня. І він розміряв двір від брами до брами, сто ліктів широта до півдня.28 І він ввів мене до внутрішнього двору брами, що до півдня, і розмірив браму за тою ж мірою,29 і покої і стовпи і елами за цею ж мірою. І її вікна і елама довкруги, пятдесять ліктів її довжина і двадцять пять ліктів ширина.30 31 І елам в зовнішньому дворі, і пальми стовпів, і вісім східців.32 І він ввів мене до брами, що глядить на схід, і розмірив її за цією ж мірою,33 і покої і стовпи і елами за мірою цією. І її вікна і в еламі довкруги, пятдесять ліктів її довжина і двадцять пять ліктів ширина.34 І елам в зовнішньому дворі, і пальми на стовпі звідси і звідти, і вісім східців в ній.35 І він мене ввів до брами, що до півночі, і розмірив за цією мірою,36 і покої і стовпи і елами. І вікна її довкруги і в її еламі. Пятдесять ліктів її довжина і ширина двадцять пять ліктів.37 І елами в зовнішньому дворі, і пальми на стовпі звідси і звідти, і вісім її східців.38 Її кімнати на склади і її двері і її елами над брамою39 другого виходу, щоб різали в ній те, що за гріх, і те, що за незнання.40 І позаду зливу цілопалень, що глядить на північ, два престоли до сходу і позаду другого й еламу брами два престоли до сходу,41 чотири звідси і чотири звідти позаду брами, на них ріжуть жертви напроти вісьмох престолів жертов.42 І чотири престоли цілопалень, камяні, витесані, ширина лікоть і половина, і два лікті і половина довжина, і на лікоть висота, на них поставлять знаряддя, яким різатимуть там цілопалення і жертви.43 І матимуть на долоню обвід витесаний всередині довкруги і над престолами вгорі дашки, щоб покрити від дощу і від горячі.44 І він ввів мене до внутрішнього двору, і ось дві залі у внутрішньому дворі, одна позаду брами, що глядить на північ, що провадить на південь, і одна за плечима брами, що на південь, а глядить до півночі.45 І він сказав до мене: Ця заля, що глядить до півдня, для священиків, які сторожать сторож дому,46 і заля, що глядить до півночі, для священиків, що сторожать сторож жертівника. Вони є сини Саддука, які від Левія, наближаються до Господа, щоб Йому служити.47 І він розміряв двір, сто ліктів довжина і сто ліктів ширина, на її чотири сторони і жертівник напроти дому.48 І він ввів мене до еламу дому. І він виміряв стовп еламу пять ліктів довжина звідси, і пять ліктів звідти, і ширина дверей чотирнадцять ліктів, і бокові часті дверей еламу три лікті звідси і три лікті звідти.49 І довжина еламу двадцять ліктів і ширина дванадцять ліктів. І десятьма сходами підходили до нього. І стовпи були на еламі, один звідси і один звідти.