Левит 27

1 І промовив Господь до Мойсея, кажучи: 2 Скажи ізраїльським синам і скажеш до них: Людина, яка помолиться молитвою як вартість своєї душі Господеві,3 вартість чоловічого роду від двадцять літ до шістьдесять літ, вартість його буде пятдесять дідрахм срібла за міркою святою,4 а жіночого роду буде ціна тридцять дідрахм.5 Якщо ж від пятого року до двадцятого року, вартість чоловічого роду буде двадцять дідрахм, а жіночого роду десять дідрахм.6 А від місяця до пятого року вартість чоловічого роду буде пять дідрахм срібла, а жіночого роду три дірахми.7 Якщо ж від шістьдесять літ і вище, якщо чоловічого роду буде, вартість буде пятнадцять дідрахм срібла, якщо ж жіночого роду, десять дідрахм.8 Якщо ж за бідний буде за оцінкою, стане перед священиком, і священик оцінить його, згідно з тим, як спроможеться рука того, що молився, священик його оцінить.9 Якщо ж з скотини, з яких приноситься дар Господеві, хто лиш дасть з цих Господеві, воно буде святим.10 Не замінить доброго поганим ані погане добрим. Якщо ж міняючи замінить скот скотиною, воно і заміна буде святе.11 Якщо ж (це) всякий нечистий скот, з яких не приноситься дар Господеві, поставить скотину перед священиком12 і священик оцінить його між добрим і між поганим, і так як оцінить священик, так стоятиме.13 Якщо ж викупуючи викупить його, додасть пяту часть до його вартості.14 І людина, яка освятить свій дім як святий Господеві, і оцінить його священик між добрим і між злим. Так як оцінить його священик, так стоятиме.15 Якщо ж той, хто освятив його, викупить свій дім, додасть до нього пяту часть вартості ціни, і буде його.16 Якщо ж часть поля своєї посілості людина освятить Господеві, і буде оцінене за його посівом, міра ячменю пятдесять дідрахм срібла.17 Якщо ж від року відпущення освятить своє поле, за оцінкою своєю стоятиме.18 Якщо ж пізніше після відпущення освятить своє поле, почислить йому священик срібло за осталі роки аж до року відпущення, і відчисленим буде від його вартости.19 Якщо ж викупить поле той, хто освятив його, додасть пяту часть срібла до його вартости, і буде його.20 Якщо ж не викупить поля, і віддасть поле іншій людині, більше не викупить його,21 але поле як мине відпущення буде святе Господеві, так як відділена земля; буде посілістю для священика.22 Якщо ж освятить Господеві з поля, яке придбав, яке не є з поля його посілості,23 священик почислить йому остаточну вартість від року відпущення, і віддасть вартість в тому дні святе Господеві.24 І в році відпущення віддасться поле людині, від якої придбано його, якого була посілість землі.25 І вся вартість буде мірами святими. Двадцять мір буде дидрахм.26 І кожний первородний, який народиться в твоїм скоті, буде Господеві, і не освятить його ніхто, чи теля, чи вівця, вони господні.27 Якщо ж з чотироногих нечистих, виміниться за його вартістю і додасть до нього пяту часть, і буде його. Якщо ж не викупиться, продасться за його вартістю.28 А все що відложене, що відложить людина Господеві з усього, що є її, від людини до скотини, і від поля його посілості, не віддасться ані не викупиться. Все відложене буде святим святих Господеві.29 І все, що буде відложеним людиною, не викупиться але смертю помре.30 Всяка десятина землі від насіння землі і до плоду дерева Господеві буде. Воно святе Господеві.31 Якщо ж людина викупляючи викупить свою десятину, додасть до неї пяту часть, і буде його.32 І всяка десятина волів і овець і все, що лиш прийде в число під палицю, буде свята десятина Господеві.33 Не заміниш гарне поганим. Якщо ж замінюючи заміниш його, і його заміна буде святою, не викупиться.34 Це заповіді, які заповів Господь Мойсеєві для ізраїльських синів на Синайській горі.