1 Хронік 3

1 І це були сини Давида, які народилися йому в Хевроні: первородний Амнон від Ахінаами Єзраїлітки, другий Даниїл Авіґеї Кармилітки,2 третий Авессалом син Мохи дочки Толмея царя Ґедсура, четвертий Адонія син Анґіти,3 пятий Сафатія від Авіталі, шостий Єтраам від Аґли його жінки.4 Шість йому народилися в Хевроні, і він там царював сім літ і шість місяців. І тридцять три роки царював в Єрусалимі.5 І ці народилися йому в Єрусалимі: Самаа, Совав, Натан і Соломон, чотири від Вирсавії дочки Аміїла,6 і Іваар і Елісама і Еліфалет7 і Наґей і Нафаґ і Януей8 і Елісама і Еліада і Еліфалет, девять.9 (Це) всі сини Давида, за вийнятком синів наложниць, і Тимара сестра їхня.10 Сини Соломона: Ровоам, його син Авія, його син Аса, його син Йосафат,11 його син Йорам, його син Охозія, його син Йоас,12 його син Амасія, його син Азарія, син його Йоатан,13 його син Ахаз, його син Езекія, його син Манассія,14 його син Амон, його син Йосія.15 І сини Йосії: первородний Йоанан, другий Йоаким, третий Седекія, четвертий Салум.16 І сини Йоакима: його син Єхонія, його син Седекія.17 І сини Єхонії: Асир, його син Салатіїл,18 Мелхірам і Фадей і Санесар і Єкемія і Осамо і Денетій.19 І сини Салатіїла: Зоровавел і Семей. І сини Зоровавела: Мосоллам і Ананія, і Саломіта їхня сестра,20 і Асувей і Оол і Варахія і Асадія і Асоваезд, пять.21 І сини Ананії: Фаллетія, і його син Ісая, його син Рафая, його син Орна, його син Авдія, його син Сехенія.22 І син Сенехії: Самей. І сини Самея: Хаттус і Йоіл і Марі і Ноадія і Сафат, шість.23 І сини Ноадія: Елітенан і Езекія і Езрікам, три.24 І сини Елітенана: Одуя і Еліасів і Фалая і Акун і Йоанан і Далая і Анані, сім.