Буття 7

1 І сказав Господь Бог до Ноя: Ввійди ти і ввесь твій дім до корабля, бо Я побачив тебе праведним переді мною в цім роді.2 З скотини ж чистої введи до себе сім сім, чоловічого роду і жіночого, зі скотини ж нечистої два два, чоловічого роду і жіночого,3 і з птахів небесних чистих сім сім, чоловічого роду і жіночого, і з птахів нечистих два два, чоловічого роду і жіночого, щоб прогодувати насіння по всій землі.4 Бо ще сім днів (і) я наводжу дощ на землю сорок днів і сорок ночей, і знищу всяку істоту, яку я створив, з лиця землі.5 І зробив Ной все, що заповів йому Господь Бог.6 Ной же мав шістьсот літ і був потоп води на землі.7 Ввійшов же Ной і його сини і його жінка і жінки його синів до корабля з ним через воду потопу.8 І з птахів і з чистої скотини і з нечистої скотини і з усіх плазунів, що на землі,9 два два ввійшли до Ноя до коробля, чоловічого роду і жіночого, так як заповів йому Бог.10 І сталося після сімох днів, що вода потопу була на землі.11 У шістьсотному році в житті Ноя, в другім місяці, двадцять сьомім (дні) місяця, в цім дні відкрилися всі джерела безодні, і загати небесні відкрилися,12 і був дощ на землі сорок днів і сорок ночей.13 В цьому дні ввійшов Ной, Сим, Хам, Яфет, сини Ноя, і жінка Ноя і три жінки його синів до корабля з ним.14 І всі звірі за родом і вся скотина за родом і всякий плазун, що просувається по землі, за родом і всякий птах за родом15 ввійшли до Ноя до корабля, два два з усякого тіла, в якому є дух життя.16 І те, що входило, з усякого тіла ввійшло, чоловічого роду і жіночого так як заповів Ноєві Бог. І замкнув Господь Бог зізовні його корабель.17 І був потоп сорок днів і сорок ночей на землі, і помножилася вода і піднесла корабель, і піднявся він з землі.18 І набрала сили вода і помножилася дуже на землі, і плив корабель на верху вод.19 Вода ж дужчала дуже дуже на землі, і покрила всі високі гори, які були під небом,20 пятнадцять ліктів вгору піднялася вода, і покрила всі високі гори.21 І померло всяке тіло, що рухається по землі птахів і скотини і звірів, і всякий плазун, що повзе по землі, і всяка людина.22 І все, що має дух життя, і все, що було на суші, померло.23 І знищив всяку істоту, що була на лиці всієї землі, від людини до скотини і плазунів і небесних птахів, і були знищені з землі. І остався сам Ной і ті, що з ним в кораблі.24 І піднялася вода над землею сто пятдесять днів.