Буття 10

1 Це ж роди синів Ноя, Сим, Хам, Яфет, і народилися їм сини після потопу.2 Сини Яфета: Ґамер і Маґоґ і Мадай і Йован і Еліса і Товел і Мосох і Тірас.3 І сини Ґамера: Асханаз і Ріфат і Торґама.4 І Сини Йована: Еліса і Тарсіс, Кітійці, Родійці.5 З цих розділилися острови народів в їхній землі, кожний за мовою в своїх племенах і в своїх народах.6 Сини ж Хама: Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан.7 Сини ж Хуса: Сава і Евіла і Савата і Реґма і Саваката. Сини ж Реґми: Сава і Дадан.8 Хус же породив Неврода. Цей почав бути великаном на землі.9 Цей був великаном мисливцем перед Господом Богом, задля цього говорять: Як Неврод великан мисливець перед Господом.10 І початок його царства був Вавилон, Орех і Архад і Халанне і земля Сеннаар.11 З тієї землі вийшов Ассур, і заселив Ніневію і місто Роовот і Калах,12 і Дасем між Ніневією і між Калахом: це велике місто.13 І Месраїм породив Лудіїмців і Енеметіїмців і Лавіїмців і Нефталіїмців14 і Патросоніїмців і Хаслоніїмців звідки вийшли Філістіїмці, і Кафторіїмці.15 Ханаан же породив Сідона первородного і Хеттая16 і Євусая і Аморрая і Гергесая17 і Евея і Арукея і Асеннея18 і Арадія і Самарея і Аматі. І після цього розсіялися племена Хананаїв.19 І границі Хананаїв були від Сидона до приходу до Герари і Гази, до приходу до Содому і Гоморри, Адами і Севоїм, до Ласи.20 Це сини Хама в їхніх племенах за мовами їхніми в своїх границях і в своїх народах.21 І Симові народилося і йому, батькові всіх синів Евер, старшому братові Яфета.22 Сини Сима: Елам і Ассур і Арфаксад і Луд і Арам і Каїнан.23 І сини Арама: Ос і Ул і Ґатер і Мосох.24 І Арфаксад породив Каїнана, і Каїнан породив Салу, Сала ж породив Евера.25 І народилися Еверові два сини: імя одному Фалек, бо в його днях поділилася земля, й імя його брата Єктан.26 Єктан же породив Елмодада і Салефа і Асармота і Яраха27 і Одорру і Айзила і Деклу28 і Авімеїла і Савева29 і Уфіра і Евілу і Йовава. Всі вони сини Єктана.30 І їх поселення було від Масси до приходу до Софира, східної гори.31 Це сини Сима в їхніх племенах за їхніми мовами в їхніх границях і в їхніх народах.32 Це племена синів Ноя за їхніми родами за їхніми народами. Від цих після потопу розсіялися острови народів на землі.