Навин 19

1 А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.2 І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада,3 і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,4 і Елтолад, і Бетул, і Хорма,5 і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,6 і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі.7 Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі.8 А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами.9 З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку.10 А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.11 І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму,12 і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія.13 А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї.14 І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-Їфтах-Елі.15 І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і Їд'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі.16 Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі.17 Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.18 І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем,19 і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат,20 і Раббіт, і Кішйон, Евес,21 і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец.22 І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі.23 Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі.24 А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.25 І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат,26 і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату,27 і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-Їфтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва.28 І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого.29 І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву,30 і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі.31 Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.32 Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.33 І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані.34 І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця.35 А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет,36 і Адама, і Рама, І Хацор,37 і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор,38 і Їр'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі.39 Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі.40 А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.41 І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш,42 і Шаалаббін, і Айялон, і Їтла,43 і Елон, і Тімната, і Екрон,44 і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат,45 і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон,46 і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи.47 І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана.48 Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.49 І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.50 На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому.51 Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.