Буття 5

1 Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу.2 Сотворив він їх - чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я `людина` тоді, коли сотворив їх.3 Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет.4 Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок.5 Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.6 Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос,7 а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок.8 Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер.9 Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан,10 а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок.11 Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.12 Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла,13 а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок.14 Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.15 Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда,16 а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок.17 Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.18 Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха,19 а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок.20 Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.21 Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла.22 Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок.23 Усього прожив Енох 365 років.24 Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його.25 Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха,26 а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок.27 Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.28 Як Ламехові було 182 роки, він породив сина,29 і дав йому ім'я Ной, кажучи: `Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом.`30 А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки.31 Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.32 Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.