Вихід 40

1 Тоді сказав Господь Мойсеєві: 2 «У перший день першого місяця поставиш храмину намету зборів.3 І покладеш там кивот завіту; і закриєш кивот завісою.4 Внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому; і внесеш світильник та й поставиш лямпи на ньому.5 І поставиш золотий жертовник для кадила перед кивотом Свідоцтва; й повісиш запону при вході в храмину.6 Поставиш і жертовник для всепалення перед входом у храмину, до намету зборів.7 Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником, і наллєш до неї води.8 І відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я.9 Візьмеш мира до помазання та й помажеш храмину й усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим.10 Помажеш і жертовник для всепалення і все знаряддя його; та освятиш жертовник, і він стане пресвятим.11 Помажеш також і умивальницю й підставку її, і освятиш її.12 Потім приведеш Арона й синів його до входу в намет зборів та й пообмиваєш їх водою.13 І вдягнеш Арона в священні ризи; помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священиком.14 Приведеш і синів його і повдягаєш їх у хитони.15 І помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священиками; і нехай буде їм помазання на вічне священство, з покоління до покоління.»16 І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так зробив він.17 Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину.18 Поставив Мойсей храмину; і поставив підніжки до неї, і порозставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її.19 І нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві.20 Взяв він Свідоцтво і поклав його в кивот; і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху.21 І вніс кивот у храмину, і спустив завісу й закрив нею кивот Свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві.22 Потім поставив стіл в наметі зборів, на північному боці храмини, ззовні завіси.23 І порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсеєві.24 Поставив також і світильник в наметі зборів, навпроти столу, на південному боці храмини;25 а на ньому поставив лямпи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві.26 Поставив і золотий жертовник у наметі зборів, перед завісою.27 І запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві.28 І повісив завісу при вході в храмину.29 А жертовник для всепалення поставив коло входу в храмину, в наметі зборів, і вчинив на ньому всепалення й офіри, як повелів Господь Мойсеєві.30 Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання.31 І вмивали собі нею Арон і сини його руки й ноги.32 Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві.33 І відгородив подвір'я навколо храмини й жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло.34 Тоді хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину;35 і не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, й слава Господня сповнила храмину.36 І як хмара піднімалася з-над храмини, сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах.37 А як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж покіль вона знову не піднімалась.38 Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очима всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.