1 Слова Амоса, що був між вівчарями з Текої, які він бачив на Ізраїля за днів Уззійї, Юдиного царя, та за днів Єровоама, Йоашового сина, Ізраїлевого царя, за два роки перед землетрусом.1 Слова Амоса, одного з пастухів текойських, котрі він [чув ] у видінні про Ізраїль за днів Уззійї, царя юдейського, і за днів Єровоама, Йоашового сина, царя ізраїльського, за два роки перед землетрясінням.1 Слова Амоса, що був з-між пастухів із Текоа, які він сприйняв про Ізраїля за юдейського царя Уззії та за Єровоама, сина Йоаса, ізраїльського царя, два роки перед землетрусом.1 Слова Амоса, які були в наккарімах (пастухи) з Текуї, які він побачив про Єрусалим в днях Озії царя Юди і в днях Єровоама сина Йоаса царя Ізраїля перед двома роками до трясіння.1 Слова Амосові, що був ізміж Текойських скотарів. Чув він їх в видиві про Ізраїля за Юдейського царя Озії та за Ізраїлського царя Еробоама Йоасенка, двома роками перед землетрусом.
2 І він проказав: Загримить із Сіону Господь, і з Єрусалиму Свій голос подасть, і впадуть пасовища пастуші в жалобу та всохне вершина Кармелу!2 І сказав він: Господь загремить з Сіону і озветься голосом Своїм з Єрусалиму, – і заплачуть хижки пастухів, і висохне вершина Кармелу.2 І він промовив: Господь гримить з Сіону, з Єрусалиму видає свій голос, і пасовиська чабанів сумують, вершина Кармелю сохне.2 І заговорив Господь з Сіону, Він промовив, і з Єрусалиму видав свій голос, і заплакали пасовиська пастухів, і висох вершок Кармила.2 І промовив: Загрімить Господь із Сиону й видасть голос свій з Ерусалиму, - й заплачуть луги в чабанів, і вигорять верховини Кармелські.
3 Так говорить Господь: За три переступи Дамаску й за чотири цього не прощу: за те, що вони молотили Ґілеада ціпами залізними.3 Так говорить Господь: За три злочини Дамаску і за чотири не помилую його, тому що вони молотили Ґілеад залізними молотилами.3 Так говорить Господь: «За три переступи Дамаску й за чотири, - я не попущу того. За те, що вони молотили залізними саньми Гілеад,3 І сказав Господь: Через три безбожності Дамаску і через чотири Я від нього не відвернуся, томущо розтяли залізними пилами тих, що мали в лоні, з тих, що в Ґалааді.3 Так бо говорить Господь: За три й чотирі (за многі) проступки його я не пощаджу Дамаск, бо вони молотили Галаад залїзними возами молотільними.
4 І пошлю Я огонь на дім Хазаїла, і пожере він палати Бен-Гадада.4 І пошлю вогонь на дім Хазаїла, – і пожере він палати Бен-Гадада.4 я пошлю вогонь на дім Хазаела, й він пожере палаци Бен-Гадада.4 І пішлю огонь до дому Азаїла, і пожере основи сина Адера.4 Пошлю огонь на дом Азаїлів, і пожере він палати в Бенадада.
5 І зламаю засува Дамаску, і мешканця витну з долини Авен, і того, хто держатиме берло з Бет-Едене, і арамський народ піде в Кір на вигнання, говорить Господь.5 І зламаю засуви Дамаску і винищу мешканців долини Авен і того, хто тримає берло – з Бет-Едене, і піде народ арамійський в полон до Кіра, говорить Господь.5 Я розіб'ю засув Дамаску й знищу мешканців Бікат-Авену й того, що тримає берло в Бет-Едені, й народ арамейський піде в Кір у полон», - слово Господнє.5 І розібю засуви Дамаску і вигублю тих, що живуть, з рівнини Она і зрубаю племя з мужів Харрана, і полонені будуть славний нарід Сирії, говорить Господь.5 Сокрушу засови в Дамаску, вигублю осадників долини ідолської, та й держучого скиптро - із дому роскошів, а ввесь люд Арамійський пійде в полонь у Кирену, говорить Господь.
6 Так говорить Господь: За три переступи Аззи й за чотири цього не прощу: що всіх гнали в полон, щоб віддати Едомові.6 Так говорить Господь: За три злочини Гази і за чотири не помилую її, тому що вони вивели всіх у полон, щоб їх передати Едомові.6 Так говорить Господь: «За три переступи Гази й за чотири, - я не попущу того. За те, що вони виселили цілі валки бранців, щоб їх Едомові видати.6 Так говорить Господь: За три безбожності Ґази і за чотири не відвернуся від них, томущо вони в полон взяли полон Саломона, щоб замкнути в Ідумеї.6 А знов так говорить Господь: За три й чотирі провини Гази я не пощаджу її, за те, що вони (вірних моїх) позаймали в неволю, щоб запродати їх Едомові.
7 І пошлю Я огонь на мур Ґази, і поїсть він палати її.7 І пошлю вогонь на мури Гази, – і пожере оселі її.7 Я пошлю вогонь на мури Гази, й він пожере її палаци.7 І Я пішлю огонь на стіни Ґази, і він пожере її основи.7 Я пошлю огонь між мури в Газї, нехай пожере її палати.
8 І мешканця витну з Ашдоду, і берлодержця з Ашкелону, і зверну Свою руку на Екрон, і вигинуть рештки филистимлян, говорить Господь.8 І винищу мешканців Азоту і того, що тримає берло в Ашкелоні, і поверну руку Мою на Екрон – і загине останок филистимлян, говорить Господь.8 Я знищу мешканців з Ашдоду й того, що тримає берло в Аскалоні. Поверну мою руку проти Екрону, і вигине останок філістимлян», - слово Господнє, Боже.8 І вигублю з Азоту тих, що (там) живуть, і буде забране племя з Аскалону, і наведу мою руку на Аккарон, і згинуть чужинці, які остались, говорить Господь.8 Повигублюю й осадників Азота й держучого скиптро в Аскалонї, та й простягну мою руку проти Екрону, й вигине останок Филистіїв, говорить Господь Бог.
9 Так говорить Господь: За три переступи Тиру й за чотири цього не прощу: за те, що він видав усіх на вигнання в Едом, і не пам'ятав заповіту братів.9 Так говорить Господь: За три злочини Тиру і за чотири не помилую його, тому що вони передали всіх полонених Едомові і не згадали братерської спілки.9 Так говорить Господь: «За три переступи Тиру й за чотири, - я не попущу того. За те, що вони видали Едомові цілі загони бранців і не згадали про союз братерський,9 Так говорить Господь: За три безбожності Тиру і за чотири не відвернуся від нього, томущо вони замкнули полон Саломона в Ідумеї і не згадали завіт братів.9 Так говорить Господь: Не прощу я й Тирові три й чотирі провини його, за те, що вони передали всїх полонян Едомові, не спогадавши на братню умову.
10 І пошлю Я огонь на мур Тиру, і пожере він палати його!10 Пошлю вогонь на мури Тиру, – і пожере оселі його.10 пошлю вогонь на мури Тиру, що пожере його палаци.»10 І пішлю огонь на стіни Тиру, і він пожере його основи.10 Я пошлю огонь у його мури, нехай пожере його будівлї.
11 Так говорить Господь: За три переступи Едому й за чотири цього не прощу: за те, що мечем він гнав брата свого, і знищив своє милосердя, свій гнів завжди стеріг, а лютість свою пильнував повсякчасно.11 Так говорить Господь: За три злочини Едому і за чотири не помилую його, тому що він переслідував брата свого мечем, витіснив відчуття роду, навіснів постійно у гніві своєму і завше був виповнений люттю своєю.11 Так говорить Господь: «За три переступи Едому й за чотири, - я не попущу того. За те, що він мечем переслідував свого брата і заглушив у собі милосердя, і гнів його рвав безнастанно, і він зберіг лють свою назавжди, -11 Так говорить Господь: За три безбожності Ідумеї і за чотири не відвернуся від них, томущо вони переслідували їхнього брата мечем, і він знищив лоно на землі і захопив на свідчення свою лють і свій напад зберіг до побіди.11 І знов так говорить Господь: За три провини Едомові й за чотирі не пробачу йому, за те, що він переслїдував мечем свого брата, приглушив у собі братерство, безнастанно лютував у гнїві свому й переховував невгасиму ненависть.
12 І пошлю Я огонь до Теману і пожере він палати Боцри!12 І пошлю вогонь до Теману, – і пожере оселі Боцри.12 пошлю вогонь на Теман, що пожере палаци Боцри.»12 І пішлю огонь до Теману, і він пожере основи його стін.12 Я пошлю огонь на Теман, нехай пожере в Босрі будівлї.
13 Так говорить Господь: За три переступи Аммонових синів й за чотири цього не прощу: за те, що пороли ґілеадських вагітних, щоб поширити границі свої!13 Так говорить Господь: За три злочини синів Аммонових і за чотири не помилую їх, тому що вони розтинали вагітних в Ґілеаді, щоби поширити межі свої.13 Так говорить Господь: «За три переступи дітей Аммона й за чотири, - я не попущу того. За те, що розтинали жінок вагітних у Гілеаді, щоб поширити свої границі.13 Так говорить Господь: За три безбожності синів аммона і за чотири не відвернуся від нього, томущо вони розтесали тих Ґалаадітів, що мали в лоні, щоб поширити їхні околиці.13 Так говорить Господь: За три провини синів Аммонових і за чотирі я не прощу їм, бо вони в Галаадї жінок вагітних розтинали, щоб поширити займища свої.
14 І огонь запалю Я на мурі Рабби, і пожере він палати її, із криком в день бою, із вихром в день бурі.14 І запалю вогонь на мурах Рабби, – і пожере оселі її поміж криком у день битви, з вихором у день бурі.14 Я запалю вогонь у мурах Рабби, що пожере його палаци серед крику у день бою, серед бурі у день хуртовини.14 І запалю огонь на стінах Равви, і пожерта буде її основа з криком в день бою, і зрушиться в дні свого викінчення.14 Я запалю огонь у мурах Равви, й пожере він будівлї її серед розпучного крику в день бою, з бурею в день хуртовини.
15 І піде їхній цар на вигнання, він і князі його разом, говорить Господь.15 І піде цар їхній у полон, він і князі його разом з ним, говорить Господь.15 І цар їхній піде у неволю, сам він і князі його з ним», - слово Господнє.15 І її царі підуть в полон, їхні священики і їхні володарі разом, говорить Господь.15 І пійде царь їх у неволю, а з ним і князї його, говорить Господь.