1 Павло, і Силуан, і Тимофій до Солунської Церкви в нашім Бозі Отці й Господі Ісусі Христі:1 Павло і Силуан, і Тимофій, – до Солунської Церкви в Богові Батькові нашому і Господі Ісусі Христі.1 Павло, Сильван та Тимотей солунській Церкві, що в Бозі, Отці нашім, і Господі Ісусі Христі.1 Павло, і Силуан, і Тимофій - Солунскій церкві в Бозі, нашому Батькові, і в Господі Ісусі Христі: 1 Павел, та Силуан, та Тимотей церкві Солунській у Бозї, Отцї нашому, і Господї Ісусї Христї:
2 благодать вам і мир від Бога Отця й Господа Ісуса Христа!2 Благодать вам і мир від Бога Батька нашого і Господа Ісуса Христа.2 Благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа!2 ласка вам і мир від Бога нашого Батька і Господа Ісуса Христа.2 Благодать вам і впокій од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
3 Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного.3 Повсякчас мусимо дякувати Богові за вас, браття, як справедливість вимагає, тому що зростає віра ваша, і примножується любов кожного – один до одного поміж усіма вами.3 Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми й любов кожного з вас усіх до інших збільшується.3 Ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, як належить, бо ваша віра дуже зростає, і множиться любов кожного з усіх вас одне до одного,3 Дякувати мусимо Богу завсїди за вас, браттє, яко ж воно й достойно, бо вельми росте віра ваша, і множить ся любов кожного з усїх вас один до одного;
4 Так що ми самі хвалимось вами по Божих Церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви.4 Тож ми самі хвалимося вами в церквах Божих, терпінням вашим і вірою в усіх переслідуваннях і скорботах, котрі ви переносите.4 Тож ми самі хвалимося вами по Церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та напастях, які ви переносите.4 тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за ваше терпіння і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, що їх зазнаєте.4 так що ми самі хвалимось вами по церквах Божих за терпіннє ваше і віру у всїх гоненнях ваших і в горю, що приймаєте,
5 А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого Царства, що за нього й страждаєте ви!5 На доказ того, що буде праведний суд Божий, щоб ви стали гідними Царства Божого, що за нього ви й страждаєте.5 То знак справедливого суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте.5 Це знак справедливого Божого суду, щоб ви стали гідні Божого Царства, задля якого й терпите.5 в доказ праведного суду Божого, щоб удостоїтись вам царства Божого, ради котрого й страждаєте.
6 Бо то справедливе в Бога віддати утиском тим, хто вас утискає,6 Бо справедливо перед Богом – тим, що зневажають вас, віддати скорботою,6 Така вже Божа справедливість: відплатити утисками тим, які утискають вас,6 Бо то справедливе перед Богом - віддати утисками тим, що вас утискають,6 Бо ж праведно в Бога, віддати горе тим, що завдають вам горя,
7 а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з Анголами сили Своєї,7 А вам, зневаженим, утіхою разом з нами, на з‘яву Господа Ісуса з неба, з Ангелами сили Його,7 а вам, що утисків зазнаєте, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили,7 і вам, що терпите утиски, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили7 а вам горюючим, одраду з нами в одкриттю Господа Ісуса з неба з ангелами сили,
8 в огні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса.8 Котрий у вогні палючому буде звершувати помсту тим, хто не пізнав Бога і не підкоряється Добрій Вісті Господа нашого Ісуса Христа,8 у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса.8 в полум'яному вогні, що дає помсту тим, хто Бога не знає, і не слухає доброї вістки нашого Господа Ісуса.8 в огнї поломяному даючи відомщеннє тим, що не знають Бога і не корять ся благовістю Господа нашого Ісуса Христа.
9 Вони кару приймуть, вічну погибіль від лиця Господнього та від слави потуги Його,9 Котрі будуть покарані, прийнявши вічну погибель, від особи Господа і від слави могутности Його,9 Вони зазнають кари, - вічної погибелі, - віддалені від обличчя Господа і від його слави й могутности,9 Вони приймуть кару, вічну погибель від Господнього обличчя і від слави його сили,9 Вони приймуть муку, погибель вічну від лиця Господнього і від слави потуги Його,
10 як Він прийде того дня прославитися в Своїх святих, і стати дивним у всіх віруючих, бо свідчення наше знайшло віру між вами.10 Коли Він прийде прославитися у своїх святих і з‘явиться дивовижним того дня у всіх віруючих, бо ви повірили нашому свідченню.10 коли він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували; бо ви увірували нашому свідченню для вас.10 коли прийде того дня прославитися між своїми святими і стати гідним подиву між усіма вірними, бо ви повірили нашому свідченню між вами.10 як прийде прославити ся у сьвятих своїх і дивним бути у всїх віруючих (бо ввірувано сьвідкуванню нашому між вами) в той день.
11 За це ми й молимось завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання, і міццю наповнив усю добру волю добрости й діло віри,11 Для цього ми й молимося завжди за вас, щоби Бог наш учинив вас гідними звання і звершив всіляку добру волю доброти і справу віри в силі,11 Тому молимося за вас повсякчас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри;11 За це й молимося завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання і міццю наповнив усю добру волю до доброти й діла віри,11 Того й молимо ся всякого часу за вас, щоб сподобив вас поклику Бог наш, і сповнив усяке благоволеннє благости і дїло віри в силї,
12 щоб прославилося Ім'я Господа нашого Ісуса в вас, а ви в Ньому, за благодаттю Бога нашого й Господа Ісуса Христа.12 Нехай же прославиться ймення Господа нашого Ісуса Христа у вас, і ви в Ньому, через благодать Бога нашого і Господа Ісуса Христа.12 щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа.12 щоб у вас прославилося ім'я нашого Господа Ісуса, а ви в ньому, за ласкою нашого Бога й Господа Ісуса Христа.12 щоб прославилось імя Господа нашого Ісуса Христа в вас, а ви в Ньому, по благодатї Бога нашого і Господа Ісуса Христа.