1 І впровадив мене до храму, і він зміряв стовпи, шість ліктів завширшки звідси, і шість ліктів завширшки звідти, ширина скинії.1 Потім завів мене до храму і наміряв у стовпах шість ліктів ширини з одного боку і шість ліктів ширини з другого боку, на ширину скинії.1 Тоді ввів мене у храм і зміряв його стовпи: 6 ліктів ширина по однім боці й 6 ліктів ширина по другім боці.1 І він ввів мене до храму, в якому розміряв елам, шість ліктів широта звідси, і шість ліктів широта еламу звідти,1 Тодї ввів мене в храм, і наміряв від стовпів шість локот ширина по однім боцї, а шість локот по другім боцї, - в ширину громадського намету.
2 А ширина входу десять ліктів, а боки входу п'ять ліктів звідси й п'ять ліктів звідти; і зміряв довжину його сорок ліктів, а завширшки двадцять ліктів.2 У дверях – десять ліктів ширини, і по боках дверей – п'ять ліктів з одного боку і п'ять ліктів з другого боку; і наміряв довжини в храмі сорок ліктів, а ширини – двадцять ліктів.2 Ширина дверей: 10 ліктів, а по боках дверей - 5 ліктів по однім боці й 5 ліктів по другім боці. І зміряв його довжину - 40 ліктів, і ширину - 20 ліктів.2 і ширина брами десять ліктів, і бокові часті брами пять ліктів звідси і пять ліктів звідти. І він розміряв його довжину, сорок ліктів, і ширина двадцять ліктів.2 У дверях десять локот завширшки, а по боках дверей - пять локот по однім боцї й пять локот по дру-гім боцї; й виміряв в храму довжини сорок локот, а ширини двайцять локот.
3 І ввійшов він до середини, і зміряв входового стовпа два лікті, а вхід шість ліктів, а ширина входу сім ліктів.3 І пішов до середини, і наміряв у стовпах дверей два лікті і в дверях шість ліктів, а ширина дверей – сім ліктів.3 І ввійшов усередину й зміряв стовп при дверях -2 лікті, потім двері - 6 ліктів, а ширина дверей - 7 ліктів.3 І він ввійшов до внутрішнього двору і виміряв стовп дверей два лікті, і двері шість ліктів, і бокові часті дверей сім ліктів звідси, і сім ліктів звідти.3 І ввійшов у середину, й виміряв у стовпах коло дверей два ліктї, а в дверях шість локот, а завширшки двері сїм локот.
4 І зміряв довжину його двадцять ліктів, а завширшки двадцять ліктів на переді храму. І сказав він мені: Це Святеє Святих!4 І відміряв у ньому двадцять ліктів довжини і двадцять ліктів ширини храму, і сказав мені: Це Святе Святих.4 І зміряв її (середини) довжину - 20 ліктів і ширину - 20 ліктів перед храмом, і сказав мені: «Це - пресвяте.»4 І він розмірив довжину дверей сорок ліктів і ширину двадцять ліктів перед лицем храму. І сказав: Це святе святих.4 І відміряв у йому двайцять локот уподовж і двайцять локот у шир храму, й сказав менї: Се сьвяте сьвятих.
5 І зміряв він стіну храму шість ліктів, а ширина бічної кімнати чотири лікті кругом навколо храму.5 І наміряв у стіні храму шість ліктів, а ширини в бічних кімнатах довкруж храму, по чотири лікті.5 І зміряв стіну храму - 6 ліктів, ширина бокових світлиць - 4 лікті.5 І він розмірив стіну дому шість ліктів і ширина сторони сорок ліктів довкруги.5 І виміряв у стїнї шість локот, а ширини в бокових сьвітлицях округи храму по чотири ліктї.
6 А кімнати бічні, кімната при кімнаті, тридцять в трьох поверхах, і входили в стіну, що храм мав для бічних кімнат навколо кругом, щоб держалися, і не держалися в стіні того храму.6 Бічних кімнат було тридцять три, кімната біля кімнати; вони заглиблені в стіну, котра біля храму для кімнат довкола, у такий спосіб, що вони з'єднані з нею, але стіни самого храму не торкаються.6 Світлиці ж були одна над одною, числом 30, трьома поверхами; в мурах храму були для світлиць навкруги виступи, що служили підпорою для світлиць, так що вони не приторкались до стіни самого храму.6 І сторони, сторона до сторони тридцять і три двічі, і прохід в стіні дому в боках довкруги, щоб було видно тим, що входять, щоб зовсім не доторкнулися до стін дому.6 Узбічніх сьвітлиць було трийцять і три, сьвітлиця попри сьвітлицю. Вони входять у мур, що кругом в храму на сьвітлицї, так що вони повязані з ним, а таки до стїни самого храму не приторкаються.
7 І він ставав ширший, і обертався все більше вгору до бічних кімнат, бо той храм був обернений більше вгору, кругом навколо храму, тому храм був ширший вгору, і так долішній поверх входить на горішній через середній.7 І він поступово ширшав від поверху до поверху бічними кімнатами, тому що округлість храму тяглася все вище і вище довкіл храму, і тому храм мав більшу ширину вгорі, і з нижнього поверху потрапляли до горішнього через середній.7 Ширина збільшувалась від поверху до поверху, мірою того, як сходити вгору, і так довкола храму.7 І широта вищої часті стін за виступом зі стіни до горішньої (часті) довкруги дому, щоб була поширена вгорі і з долу виходили на другий поверх, і з середнього на третий поверх.7 І розширювавсь угору навкруги узбічніми сьвітлицями, тим що храмова округа здіймалась висше та висше навкруги храму, й через те храм угорі був ширший, а з нижнього поверху входилось у верхній через середній.
8 І бачив я вишину храму навколо, підвалини бічних кімнат повна палиця, шість ліктів.8 І бачив я верх Дому по всій округлості; бічні кімнати при підлозі мали там міри цілу тростину, шість повних ліктів.8 Навкруги храму було видно поміст. Підвалини світлиць були мірою на цілу тичку - 6 ліктів.8 І траел дому висота довкруги проходу сторін однаковий тростині, шість ліктів прохід.8 І бачив я верх дому Божого навкруги; узбічні сьвітлицї в підвалинї були мірою на цїлу тичину - шість повних локот.
9 Ширина стіни, що в бічній кімнаті назовні, п'ять ліктів, а вільне місце між бічними кімнатами, що належить до храму.9 Ширина стіни бічних кімнат, що виходили назовні, – п'ять ліктів, і відкритий простір є біля бічних кімнат храму.9 Ширина зовнішньої стіни бокових світлиць - 5 ліктів; і був вільний простір між боковими світлицями храму,9 І широта стіни боку зізовні пять ліктів. І остале між боками дому,9 Завширшки були стїни в узбічніх сьвітлицях ізнадвору пять локот, і був ще незабудований простір попри узбічні сьвітлицї храму.
10 І поміж коморами завширшки двадцять ліктів кругом навколо храму.10 І між кімнатами відстань двадцять ліктів довкіл усього храму.10 і між кімнатами - 20 ліктів завширшки, усе навкруги храму.10 і між залями широта двадцять ліктів, обвід дому довкруги.10 А між сьвітлицями простору двайцять локот округи всього храму.
11 А вхід з бічної кімнати до вільного місця вхід один у напрямі на північ, і вхід один на південь, а ширина вільного місця п'ять ліктів кругом навколо.11 Двері бічних кімнат [ведуть ] до відкритого простору, одні двері – на північний бік, а другі двері – на південний бік, а ширина цього відкритого майданчика – п'ять ліктів довкіл.11 Входи ж до бокових світлиць вели на вільний простір, один вхід на півночі, а другий від півдня. Ширина вільного простору - 5 ліктів навкруги.11 І двері заль при осталому одних дверей, що до півночі. І одні двері, що до півдня, і широта світла осталого, пять ліктів широта довкруги.11 Дверима з узбічніх сьвітлиць виходиться на порожню просторонь, одними дверима на півночний бік, а другими на полуденний бік, а завширшки ся порожня просторонь пять локот округи.
12 А будівля, що перед відгородженим майданом у напрямі на захід, завширшки сімдесят ліктів, а стіна будівлі п'ять ліктів, ширина кругом навколо, а довжина її дев'ятдесят ліктів.12 Споруда перед майданом на західному боці шириною на сімдесят ліктів; а стіна цієї споруди на п'ять ліктів ширини по колу, а довжина її – дев'яносто ліктів.12 Будівля перед закритим простором на західнім боці була 70 ліктів завширшки; стіна ж цієї будівлі була 5 ліктів завширшки навкруги, і 90 ліктів завдовж.12 І переділ перед лицем осталого, як до моря (заходу) сімдесять ліктів, широта стіни, що розділяла, пять ліктів, ширина довкруги і його довжина девятдесять ліктів.12 Будівля перед майданом на західньому боцї завширшки сїмдесять локот; стїна ж сієї будівлї пять локот завширшки навкруги, а завдовжки вона девятьдесять локот.
13 І він зміряв той храм, завдовжки сто ліктів, а відгороджений майдан і будівля та стіни її, завдовжки сто ліктів.13 І наміряв він у храмі сто ліктів довжини, і в майдані, і в прибудові, і в стінах його також сто ліктів довжини;13 І зміряв храм - 100 ліктів завдовжки; закритий простір, будівля та її мури - 100 ліктів завдовжки.13 І він розмірив перед домом довжину сто ліктів, і остале, і те, що ділило, і їхні стіни, довжина сто ліктів,13 І наміряв він у храму сто локот уподовж, а в майданї й у прибудівлї й у стїнах його так само сто локот уподовж.
14 А ширина передньої частини храму та відгородженого майдану на схід сто ліктів.14 І ширина храму з чільного боку і майдану на схід також сто ліктів.14 Ширина лицевого боку храму й закритого простору зо сходу - 100 ліктів.14 і ширина напроти лиця дому, і остале напереді, сто ліктів.14 А ширина храму з правого боку та майдану від сходу - сто локот.
15 І зміряв він довжину будівлі до переду відгородженого майдану, що позад неї, ґалерія звідси й звідти, сто ліктів, і так внутрішній храм і сінечки подвір'я.15 І зміряв довжину будівлі перед закритим простором позаду та його стіни по однім і по другім боці – сто ліктів. Храм усередині, зовнішні притвори,15 І зміряв довжину будівлі перед закритим простором ззаду та його стіни по однім і по другім боці - 100 ліктів. Храм усередині, зовнішні сіни,15 І він розміряв довжину поділу перед лицем осталого, що позаду того дому, і остале звідси і звідти, довжина сто ліктів. І храм і кути і зовнішний елам оббиті деревом,15 І довжину будівлї перед майданом по задньому боцї з узбічніми сьвітлицям по сїм боцї й по тім боцї виміряв на сто локот, із серединою храму й з сїньми двора.
16 Пороги та вікна, широкі знадвору, і вузькі всередині, ґалерія навколо них трьох, навпроти порогу дерев'яний обклад навколо й земля до вікон, а вікна зачинені.16 Пороги, дверні бруси і гратчасті вікна, і бічні кімнати колом, в усіх трьох [ярусах], навпроти порогів обшиті деревиною і від підлоги до вікон; а вікна були зачинені.16 пороги, ґратовані вікна, ходи на трьох поверхах, проти порогу, були навкруги обкладені деревом, від підлоги до вікон, вікна ж були ґратовані.16 і вікна в кратки, з вузьким відкриттям довкруги трьом, щоб дивитися. І дім і дотичне покрите деревом довкруги, і долівка і від долівки аж до вікон, і вікна відкривалися потрійно, щоб дивитися.16 Одвірки в дверях і кратовані вікна й узбічні сьвітлицї навкруги в усїх трьох поверхах навпроти порогів обложені деревом і від помосту по вікна, вікна ж позатульовано.
17 Усе понад входом і аж до внутрішнього храму, і назовні при кожній стіні кругом навколо, у внутрішньому й у зовнішньому, вирізьблене,17 Від вершечку дверей як всередині храму, так і зовні, і по всій стіні довкола, всередині і зовні, були різьблені зображення,17 Від входу аж до середини храму, та й зовні, і по всій стіні навкруги зсередини й знадвору були вирізьблені17 І аж до близького внутрішнього і аж до зовнішнього і на усій стіні довкруги в середині і зі зовні17 Од верху над дверима й з середини в храму й знадвору й по всїй стїнї навкруги з середини й знадвору була різьба:
18 і було зроблене херувимами та пальмами, і пальма була між херувимом та херувимом, два обличчя в херувима.18 І були зроблені херувими та пальми, і пальма була між херувимом та херувимом, у кожного херувима два обличчя.18 херувими й пальми; пальма між двома херувимами й у кожного херувима по два обличчя: 18 вирізьблені херувими, і пальми між херувимом і херувимом. Два лиця в херувима,18 Були ж повирізувані херувими та пальми; пальми між двома херувимами, а в кожного херувима по два обличчя.
19 І людське обличчя мали пальми звідси, а обличчя левчука мали пальми звідти, пороблені при всьому домі навколо.19 З одного боку до пальми обернене людське обличчя, і з другого боку до пальми – образ лева; так учинено у всьому храмі по колові.19 людське обличчя, звернене до пальми по однім боці, та левине обличчя, звернене до пальми по другім боці; і так було в усьому храмі навкруги.19 лице людини до пальми звідси і звідти, і лице лева до пальми звідси і звідти. Цілий дім вирізблений довкруги,19 З одного боку обернене до пальми лице людське, а по другім боцї до пальми - лице левине; так пороблено в усьому храму навкруги.
20 Від землі аж понад вхід пороблені херувими та пальми на стіні храму.20 Від підлоги до верху дверей виготовлені були херувими і пальми, те саме й по стіні храму.20 Від землі аж понад двері були вирізьблені херувими й пальми; так само й по стіні храму.20 від долівки аж до дощок, вирізьблені херувими і пальми.20 Від помосту до верху дверей пороблені були херувими та пальми; так само й по стїнї в храму.
21 Храм мав чотирикутні одвірки, а перед святині мав такий самий вигляд.21 У храмі були чотирикутні дверні варцаби, і святиня мала такий самий вигляд, як я бачив.21 Стовпи храму були чотиригранні. Перед святинею було щось немов21 І святе і храм відкривається на чотири сторони. Перед лицем святого вид, наче вигляд21 У храму були чотирогранні пороги в дверях, та й сьвятиня була так само зроблена.
22 Жертівник був із дерева, три лікті високий, а довжина його два лікті, а в нього його кути й підніжжя його та стіни його дерево. І сказав він мені: Це той стіл, що перед Господнім лицем!22 Жертовник був дерев'яний на три лікті висоти і на два лікті довжини; і кути його, і підніжжя його, і стіни його – з дерева; і сказав він мені: Це стіл з гостиною, котра перед Господом.22 дерев'яний жертовник - 3 лікті заввишки, 2 лікті завдовж та 2 лікті завшир. Роги його, підніжок його й стінки його були з дерева. І він сказав мені: «Це стіл, що перед Господом.»22 деревяного жертівника, три лікті його висота і два лікті довжина і два лікті широта. І він мав роги і його основа і його стіни деревяні. І він сказав до мене: Це стіл, що перед господним лицем.22 Жертівник був деревяний, заввишки три ліктї, а завдовжки два ліктї; і угли його й підніжки його й стїнки його були з дерева. І сказав він менї: Се трапеза, що перед Господом.
23 А в храмі та в святині було двоє дверей.23 У храмі і в святині – по двоє дверей.23 У храмі й у святині були двері на два крила.23 І двоє дверей в храмі і в святому.23 У храму й у сьвятинї - по двоє дверей,
24 І в тих дверях було по дві дошці, обидві дошки оберталися, дві в одних дверях, і дві в інших дверях.24 І двері ці на дві дошки, обидві дошки рухливі, дві біля одних дверей і дві дошки біля других;24 Двері з двома крильми, що кожне обертається на двох завісах, дві до одного крила і дві до другого крила.24 Двоє дверей двом дверям, що поверталися, двоє дверей одним, і двоє дверей другим дверям.24 А в обоїх дверях по обох боках двоє дверцят, по двоє дверей було з обох боків воріт;
25 І були зроблені на них, на дверях храму, херувими та пальми, як пороблені були в стінах, а дерев'яний ґанок при переді сіней назовні.25 І вирізьблені на них, на дверях храму, херувими і пальми такі ж, які різьблені по стінах; а перед притвором зовні був дерев'яний поміст.25 На дверях храму були вирізьблені херувими й пальми, такі самі, які були вирізьблені на стінах; а перед сіньми назовні був дерев'яний дашок;25 І різьба на них, і на дверях храму херувими і пальми за різьбою святого, і гарні дерева перед лицем елама зі зовні25 І пороблені були на їх, на дверях храму, херувими й пальми такі самі, як пороблено по стїнах; а перед сїньми з надвору був деревяний поміст.
26 І вікна, широкі знадвору й вузькі всередині, і пальми звідси та звідти при боках сіней, і такі бічні кімнати храму та стріхи.26 І гратчасті вікна з пальмами по той та другий бік були по боках притвору, і в бічних кімнатах храму, і на дерев'яній обшивці.26 і ґратовані вікна з пальмами по однім і по другім боці по сінних стінах і бокові світлиці храму з дашками.26 і сховані вікна. І він розмірив звідси і звідти до даху елама, і боки дому звязані разом.26 І кратовані вікна з пальмами по сїм і по тім боцї сїней й в узбічніх сьвітлицях храму й на деревяних ганочках.