1 І був Аврам віку дев'ятидесяти літ і дев'яти літ, коли явився Господь Аврамові та й промовив до нього: Я Бог Всемогутній! Ходи перед лицем Моїм, і будь непорочний!1 Аврамові було вже дев'яносто дев'ять літ, і Господь постав перед Аврамом і сказав йому: Я Бог Всемогутній; ходи переді мною і будь бездоганний;1 Як Аврамові було дев'ятдесят дев'ять років, з'явився Аврамові Господь і сказав йому: `Я - Бог всемогутній. Ходи зо мною і будь бездоганний.1 Було ж Аврамові девятдесять девять літ, і зявився Господь Аврамові і сказав йому: Я є Бог твій. Добре вгоди передімною і будь непорочним,1 А як було Аврамові девятьдесять і девять год віку, явивсь Господь Аврамові, і рече йому: Я Бог всемогущий. Ходи передо мною і бувай щирий і праведен.
2 І дам Я Свого заповіта поміж Мною та поміж тобою, і дуже-дуже розмножу тебе.2 І укладу Заповіта Мого поміж Мною і тобою і вельми, вельми розмножу тебе.2 Я зроблю союз мій між мною й тобою й розмножу тебе вельми-вельми.`2 і покладу мій завіт між мною і між тобою і розмножу тебе дуже.2 І вчиню заповіт мїй проміж мною й тобою, і намножу тобі потомків безлїч.
3 І впав Аврам на обличчя своє, а Бог до нього промовляв, говорячи:3 І впав Аврам лицем своїм до землі, а Бог продовжував говорити до нього, і сказав: 3 І припав Аврам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: 3 І впав Аврам на лице своє, і сказав йому Бог, кажучи: 3 І впав Аврам ниць на лице своє, і рече йому Бог і глаголе:
4 Я, ось Мій заповіт із тобою, і станеш ти батьком багатьох народів.4 Я – ось заповіт Мій з тобою: Ти будеш батьком багатьох народів.4 `Ось мій союз із тобою: Ти бо станеш батьком многоти народів.4 І Я, ось завіт мій з тобою, і будеш батьком великого числа народів.4 Се я, що вчинив заповіт мій з тобою, що будеш ти праотець купи народів.
5 І не буде вже кликатись ім'я твоє: Аврам, але буде ім'я твоє: Авраам, бо вчинив Я тебе батьком багатьох народів.5 І не будеш ти надалі зватися Аврамом; але буде тобі ім'я: Авраам; бо Я зроблю тебе батьком багатьох народів.5 Отож уже більше не зватимешся Аврам, лише Авраам буде твоє ім'я, бо батьком многоти народів я тебе зроблю.5 І більше не зватиметься твоє імя Аврам, але твоє імя буде Авраам, бо батьком численних народів Я тебе поставив.5 І не зватимуть уже тебе на імя Аврам, а буде імя твоє Авраам, бо я вчинив тебе отцем купи народів.
6 І вчиню Я тебе дуже-дуже плідним, і вчиню, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть.6 І вельми, вельми розплоджу тебе, і породжу від тебе народи, і царі вийдуть від тебе.6 Я зроблю тебе дуже-дуже плодовитим, виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе.6 І побільшу тебе дуже дуже, і зроблю тебе народами, і царі вийдуть з тебе.6 І зрощу тебе вельми велико і вчиню тебе народами, і царі виходитимуть із тебе.
7 І Я складу заповіта Свого поміж Мною та поміж тобою, і поміж твоїм потомством по тобі на їхні покоління на вічний заповіт, що буду Я Богом для тебе й для нащадків твоїх по тобі.7 І поставлю Заповіта Мого поміж Мною і тобою і поміж нащадками твоїми після тебе в родах їхніх, заповіта вічного в тому, що Я буду Богом твоїм і нащадків твоїх після тебе.7 І встановлю я мій союз між мною й тобою і між твоїми потомками, в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі й потомкам по тобі.7 І покладу мій завіт між мною і між тобою і між твоїм насінням після тебе в їх покоління на вічний завіт, щоб бути тобі Богом і насінню твому після тебе.7 І поставлю мій заповіт між мною й тобою, і потомками твоїми по тобі в їх родах про віковічний заповіт, щоб менї бути Богом тобі і потомкам твоїм по тобі.
8 І дам Я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого, увесь Край ханаанський, на вічне володіння, і Я буду їм Богом.8 І дам тобі і нащадкам твоїм після тебе землю, котрою ти мандруєш, всю землю Ханаанську, у володіння вічне; і буду їм Богом.8 Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш (як чужинець), увесь Ханаан-край, у вічне посідання, і буду їм Богом.`8 І дам тобі і насінню твому після тебе землю, в якій живеш, всю землю Ханаанську, на вічне посідання і буду їм Богом.8 І дам тобі і потомству твойму по тобі землю, що в нїй тепер чужениця єси, всю Канаан землю на віковічню державу, і буду їх Богом.
9 І сказав Авраамові Бог: А ти заповіта Мого стерегтимеш, ти й потомство твої по тобі в їхніх поколіннях.9 І сказав Бог Авраамові: А ти збережи заповіта Мого, ти і нащадки твої після тебе в поколіннях їхніх.9 Далі сказав Бог до Авраама: `Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки, в їхніх поколіннях.9 І сказав Бог до Авраама: Ти ж завіт мій зберігатимеш, ти і твоє насіння після тебе в їх поколіннях.9 І рече Бог Авраамові: Ти ж заповіт мій певнити меш, ти й потомки твої по тобі в їх роди.
10 То Мій заповіт, що його ви виконувать будете, поміж Мною й поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі: нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас.10 Це є заповіт Мій, котрого ви [мусите] дотримуватися поміж Мною і поміж вами і поміж нащадками твоїми після тебе: Нехай же буде у вас обрізана кожна чоловіча стать.10 Ось мій союз, що його маєте берегти між мною й вами, і між потомками по тобі: кожного чоловіка серед вас обрізати.10 І це завіт, який зберігатимеш між мною і вами, і між насінням твоїм після тебе в їх поколіннях. Обріжеться кожний з вас чоловічого роду10 Ось заповіт, що ви певнити мете між мною й вами й потомством твоїм по тобі. Усяке хлопя між вами мусить бути обрізано.
11 І будете ви обрізані на тілі крайньої плоті вашої, і стане це знаком заповіту поміж Мною й поміж вами.11 Обрізайте крайню плоть вашу: і це буде знаменням заповіту поміж Мною і вами.11 Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, й це буде знаком союзу між мною й вами.11 і обріжете ваше тіло на переді, і буде на знак завіту між мною і вами.11 Обрізувати метеся ж ви на тїлї вашої передньої шкірки, і се буде ознакою заповіту між мною й вами.
12 А кожен чоловічої статі восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло з-поміж чужоплемінних, що він не з потомства твого.12 Восьмого дня від народження нехай буде обрізане у вас у поколіннях ваших всіляке [немовля] чоловічої статі, народжене в домі і куплене за срібло у якого-небудь чужинця, котрий не від роду твого.12 На восьмім дні (життя) мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я, у ваших поколіннях; і той, хто народився в господі та куплений за гроші від якогонебудь чужинця, себто не з твого роду.12 І кожне ваше осьмиденне дитя чоловічого роду у ваших поколіннях обріжеться, народжений в твоїм домі і куплений від усякого сина чужинця, хто не є з насіння твого.12 І в вісїм день віку мусить бути кожне хлопя обрізане проміж вами з роду в рід, і той хто родивсь у господї, і той, кого куплено за гроші, що не з твого роду.
13 Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому твого й куплений за срібло твоє, і буде Мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним.13 Неодмінно хай буде обрізаний народжений в домі твоєму і куплений за срібло твоє, і буде заповіт Мій на тілі вашому заповітом вічним.13 Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй господі, і той, хто куплений за гроші, (так) буде мій союз на вашому тілі союзом вічним.13 Обрізанням обріжеться роджений в твоїм домі і куплений, і мій завіт буде на вашім тілі в вічний завіт.13 Хто родивсь у твоїй господї і кого куплено за гроші, повинен бути обрізаний; і сим робом заповіт мій буде на вашому тїлї про заповіт віковічний.
14 А необрізаний чоловічої статі, що не буде обрізаний на тілі своєї крайньої плоті, то стята буде душа та з народу свого, він зірвав заповіта Мого!14 А необрізаний чоловічої статі, котрий не обріже крайньої плоті своєї, винищиться душа та з народу свого; [бо] він порушив заповіта Мого.14 А необрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого викорінити з його народу: він поламав мій союз.`14 І необрізаний чоловічого роду, який не обріже тіла на своїм переді осьмого дня, вигублена буде та душа з свого покоління, бо знищила мій завіт.14 А необрізаний музького полу, такий що тїло його передньої шкірки необрізане, такого викоренити з народу його; він поламав заповmт мій.
15 І сказав Авраамові Бог: Сара, жінка твоя, нехай свого ймення не кличе вже: Сара, бо ім'я їй: Сарра.15 І сказав Господь Авраамові: Сару, дружину твою, не називай Сарою, але нехай буде ім'я їй: Сарра.15 І ще сказав Бог до Авраама: `Щодо Сараї, твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде її ім'я.15 І сказав Бог Авраамові: Твоя жіна Сара, не зватиметься її імя Сара, але Сарра буде її імя.15 І рече Бог Авраамові далїй: Жену твою Сару не мусиш уже звати на імя Сара, а Сарра буде імя її.
16 І поблагословлю Я її, і теж з неї дам сина тобі. І поблагословлю Я її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї.16 Я благословлю її, і дам тобі від неї сина. Благословлю її, і утворяться (вийдуть) від неї народи, і царі народів вийдуть від неї.16 Я благословлю її і дам тобі від неї сина; я поблагословлю її і виведу з неї народи та й царі народів вийдуть з неї.`16 Поблагословлю ж її і дам тобі з неї дитину. І поблагословлю її, і буде народами, і царі народів вийдуть з неї.16 І благословлю її, і дам тобі сина від неї, і буде вона народами, царі в народів із неї будуть.
17 І впав Авраам на обличчя своє, і засміявся. І подумав він у серці своїм: Чи в столітнього буде народжений, і чи Сарра в віці дев'ятидесяти літ уродить?17 І впав Авраам на лице своє, і засміявся, і сказав у серці своєму собі: Невже від столітнього буде син? І Сарра, дев'яносторічна, невже народить?17 Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся, кажучи сам до себе: `Невже в столітнього син народиться? Невже Сара, що має дев'ядесят років, породить сина?`17 І впав Авраам на лице і засміявся і сказав в умі, кажучи: Чи столітному народиться син, чи і Сарра будучи девятдесять літною родитиме?17 І впав Авраам ниць і осьміхнувсь; і рече в думцї своїй: Столітьньому б то появити сина? І як би то Сарра девятьдесятолїтна да вродила?
18 А до Бога сказав Авраам: Хоча б Ізмаїл жив перед лицем Твоїм!18 І сказав Авраам Богові: О, хоча б Ізмаїл жив перед Тобою!18 А до Бога промовив Авраам: `Нехай Ізмаїл живе перед тобою!`18 Сказав же Авраам до Бога: Ізмаїл, він хай живе перед тобою.18 Рече ж Авраам до Бога: Нехай хоч Ізмаель живе перед тобою.
19 Бог же сказав: Але Сарра, твоя жінка, сина породить тобі, а ти назвеш ім'я йому Ісак. І Свого заповіта з ним Я складу, щоб був вічний заповіт для нащадків його по нім.19 А Бог сказав: Якраз Сарра, дружина твоя, народить тобі сина, і ти назвеш його ім'ям: Ісаак; і укладу заповіта Мого з ним заповітом вічним, [і] нащадками його після нього.19 Бог же сказав: `Так! Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, й ти назовеш його ім'ям Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому.19 Сказав же Бог до Авраама: Так. Ось твоя жінка Сарра породить тобі сина, і назвеш його імя Ісаак, і покладу мій завіт з ним на вічний завіт і його насінню після нього.19 Рече ж Бог до Авраама: Стеменно, Сарра жена твоя вродить сина тобі, і наречеш імя йому Ізаак, і поставлю завіт мій із ним про завіт вічнїй із потомством його по йому.
20 А щодо Ізмаїла, Я послухав тебе: Ось Я поблагословлю його, і вчиню його плідним, і дуже-дуже розмножу його. Він породить дванадцять князів, і великим народом учиню Я його.20 І про Ізмаїла Я почув од тебе: Ось, Я благословлю його, і вчиню його плідним, і вельми, вельми розмножу; дванадцять князів народиться від нього; і Я утворю від нього великий народ.20 Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми-вельми. Дванадцять князів вийдуть з нього і я виведу з нього великий народ.20 А ось вислухав Я тебе про Ізмаїла. Ось поблагословив Я його і побільшу його і дуже розмножу його. Дванадцять народів породить, і зроблю його великим народом.20 Тай про Ізмаеля вислухав я тебе, і ось благословлю його і вирошчу його і намножу його велико: дванайцять князїв появить, і дам йому бути народом великим.
21 А Свого заповіта Я складу з Ісаком, що його Сарра вродить тобі на цей час другого року.21 Проте заповіта Мого укладу з Ісааком, котрого народить тобі Сарра о цій же порі наступного року.21 Але мій союз укладу з Ісааком, якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору.`21 А мій завіт покладу з Ісааком, якого породить тобі Сарра у цім часі в другому році.21 Завіт же мій поставлю з Ізааком, що тобі вродить Сарра о 'цїй самій добі, в лїто друге.
22 І Він перестав говорити з ним. І Бог вознісся від Авраама.22 І перестав Бог говорити з Авраамом; І відійшов од нього.22 Коли Бог скінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього.22 Закінчив же говорити до нього і піднявся Бог від Авраама.22 Скіньчив же Бог слово до його, і знявся Бог од Авраама.
23 І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх уроджених у домі його, і всіх, хто куплений за срібло його, кожного чоловічої статі з-поміж людей Авраамового дому, і обрізав тіло крайньої плоті їх того самого дня, як Бог говорив з ним.23 І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх народжених у домі своєму, і всіх куплених за срібло своє, всю чоловічу стать людей дому Авраамового, і обрізав крайню плоть їхню того ж таки дня, як сказав йому Бог.23 Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його господі, і всіх куплених за гроші - всю чоловічу стать свого дому - та й обрізав у них тіло на передній шкірці, того ж самого дня, як Бог йому був сказав.23 І взяв Авраам Ізмаїла свого сина і всіх роджених в його домі і всіх куплених і кожного чоловічого роду з мужів, що в домі Авраама, і обрізав їх на переді в часі того дня, так як сказав йому Бог.23 І взяв Авраам Ізмаеля, сина свого, і всю доморослу челядь свою, і всїх купленних за гроші, і ввесь музький пол зміж людей господи Авраамової, тай пообрізував крайню плоть їх того самого дня, як промовив йому Бог.
24 А Авраам був віку дев'ятидесяти й дев'яти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його.24 Авраамові було дев'яносто дев'ять літ, коли була обрізана крайня плоть його.24 Було ж Авраамові дев'ядесят дев'ять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці.24 Авраам же мав девятдесять девять літ коли обрізав тіло на своїм переді.24 Авраамові ж було девятьдесять і девять год, як обрізано крайню плоть йому.
25 А Ізмаїл був віку тринадцяти літ, як обрізано було тіло крайньої плоті його.25 А Ізмаїл, син його, мав тринадцять літ, коли була обрізана крайня плоть його.25 А Ізмаїлові, його синові, було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці.25 А Ізмаїл його син мав тринадцять літ, коли обрізано тіло в нього на переді.25 А Ізмаелеві, синові його, було тринайцять літ, як обрізано крайню плоть його.
26 Того самого дня був обрізаний Авраам та Ізмаїл, син його.26 Того ж таки дня обрізані були Авраам і Ізмаїл, син його.26 Того самого дня обрізано Авраама й Ізмаїла, сина його.26 В часі того дня обрізався Авраам і його син Ізмаїл.26 Того ж самого дня обрізано Авраама й сина його Ізмаеля.
27 І всі мужі дому його, народжені дому й куплені за срібло з-поміж чужоплемінних, були обрізані з ним.27 І з ним обрізана була вся чоловіча стать дому його, народжені в домі і куплені за срібло у чужинців.27 Всіх чоловіків у його домі, тих, що вродилися в господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним.27 І всі мужі його дому і народжені в домі і куплені з чужих народів, обрізав їх.27 І з ним обрізані були всї чоловіки в господї в його, і ті що понароджувались у домівцї в його, і понакуповувані за срібло в інороднїх народів.