1 А Іссахарові сини: Тола, і Пуа, Яшув і Шімрон, четверо.1 Сини Іссахарові: Тола, і Пуа, Яшув і Шімрон, – четверо.1 Сини Іссахара: Тола, Пуа, Яшув та Шімрон - четверо.1 І Синам Іссахара: Тола і Фуа і Ясув і Семерон, чотири.1 Сини Іссахарові: Тола (Тоса), Пуа, Яшув (Йов) та Симрон - четверо.
2 А Толині сини: Уззі, і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і Ївсам, і Самуїл, голови їхніх батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів двадцять і дві тисячі і шість сотень.2 А Толині сини: Уззі і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і Ївсам, і Самуїл – старшини батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів – двадцять дві тисячі і шість сотень.2 Сини Толи: Уззі, Рефая, Єрієл, Яхмай, Ївсам та Самуїл, голови батьківських родин Толи, хоробрі вояки в своїх родах. Числом було їх за часів Давида 22 600.2 І сини Толи: Озій і Рфея і Єріїл і Єму і Євасам і Самуїл, володарі домів їхніх батьківщин; в Толи кріпкі силою за їхніми родами. Їхнє число в днях Давида двадцять дві тисячі і шістьсот.2 Сини Толині: Уззій, Рефаїя, Ериїл, Яхмай, Івсам та Самуїл, найзначнїйші в Толиних родинах, люде войовничі в своїх поколїннях; лїку їм за часів Давидових було двайцять дві тисячі й шістьсот.
3 А сини Уззі: Їзрахія. А сини Їзрахії: Михаїл, і Овадія, і Йоїл, Їшшійя, п'ятеро, вони всі голови.3 А сини Уззі: Їзрахія. А сини Їзрахії: Михаїл, і Овадія, і Йоїл, Їшшійя, – п'ятеро. Всі вони старшини.3 Син Уззі: Ізрахія. Сини ж Ізрахії: Михаїл, Овдія, Йоіл, Їшія. Всі вони 5 були головами.3 І сини Озія; Єзрій, і сини Єзрія: Михаїл і Овдія і Йоіл і Єсія, пять, всі володарі.3 Син в Уззія: Ізрахія; а сини в Ізрахії: Михаїл, Овадія, Йоїль та Ішщія, - пятеро. Усї вони найзначнїйші.
4 А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові військові ватаги, тридцять і шість тисяч, бо вони мали багато жінок та синів.4 У них, за родами їхніми, за поколіннями їхніми, було вишколеного війська до бою – тридцять шість тисяч; бо в них було багато дружин і синів.4 В них було за їхніми родовідними списками, за їхніми батьківськими домами, готового до бою війська 36 000, бо в них було багато жінок та синів.4 І над ними за їхніми родами за їхніми батьківськими домами, кріпкі, щоб стати в лави на війну, тридцять шість тисяч, бо помножили жінок і дітей.4 У їх, по їх родах, по їх поколїннях, було готового до бою війська трийцять шість тисяч; бо в їх було багато жінок та синів.
5 А їхніх братів по всіх Іссахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят і сім тисяч, усі вони переписані.5 А братів їхніх, по всіх Іссахарових родах, хоробрих вояків, було вісімдесят сім тисяч, – усі вони внесені до списків родів.5 Отже, їхніх братів, за всіма родинами Іссахара, хоробрих вояків, занесених у родовідні списки, було всього 87 000.5 І їхні брати в усіх батьківщинах Іссахара кріпкі силою вісімдесять сім тисяч, число всіх їх.5 А в їх братів, по усїх Іссахарових поколїннях, було людей войовничих вісїмдесять сїм тисяч, записаних в родоводні записи.
6 Веніямин: Бела, і Бекер, і Єдіяїл, троє.6 У Веніямина: Бела, і Бекер, і Єдіяїл, – троє.6 А й у Веніямина було троє синів: Бела, Бехер та Єдіаел.6 Веніямин: Вале і Вахір і Ядіїл, три.6 У Бенямина: Бела, Бехер та Едияїл, - троє.
7 А сини Белині: Ецбон, і Уззі, і Уззіїл, і Єрімот, і Ірі, п'ятеро голів батьківських домів, хоробрі вояки. А в родоводах їх двадцять і дві тисячі тридцять і чотири.7 Сини Бели: Ецбон, і Уззі, і Уззіїл, і Єрімот, і Ірі, – п'ятеро старшин поколінь, люди войовничі. У списках родів записано їх двадцять дві тисячі тридцять чотири.7 Сини Бели: Ецбон, Уззі, Узієл, Єрімот та Ірі - 5, голови своїх батьківських домів, хоробрі вояки. В їхніх родовідних списках 22 034 було внесено їх.7 І сини Вали: Асевон і Озій і Озіїл і Єрімот і Урій, пять, володарі батьківських домів кріпкі силою. І їх число двадцять дві тисячі і тридцять чотири.7 Сини Белині: Езбон, Уззій, Уззиїл, Еримот та Ірі, - пятеро, голови над поколїннями, люде войовничі. В родовідних записах записано їх двайцять дві тисячі трийцять чотири.
8 А сини Бехерові: Земіра, і Йоаш, і Еліезер, і Елйоенай, і Омрі, і Єремот, і Авійя, і Анатот, і Алемет, усе це Бехерові сини.8 Сини Бехерові: Земіра і Йоаш, і Еліезер, і Ел'йоенай, і Омрі, і Єремот, і Авійя, і Анатот, і Алемет, – усе це Бехерові сини.8 Сини Бехера: Зміра, Йоас, Еліезер, Еліоенай, Омрі, Єрімот, Авія, Анатот та Алемет: усі вони сини Бехера.8 І сини Вахіра: Замарія і Йоас і Еліезер і Елітенан і Амарія і Єрімот і Авію і Анатот і Ґемеет. Всі ці сини Вахіра.8 Сини Бехерові: Земира, Йоаш, Елиєзер, Елїоєнай, Омрі, Іремот, Авія, Анатот та Алемет: усї вони сини Бехерові.
9 А в родоводах їх, за їхніми нащадками, головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, двадцять тисяч і двісті.9 У родоводах їхніх, за їхніми нащадками, старшинами дому їхніх батьків, хоробрих вояків, – двадцять тисяч двісті.9 В їхніх родовідних списках, за їхніми родами, за головами їхніх батьківських домів було 20 200 хоробрих вояків.9 І їх число за їхніми родами, володарі домів їхніх батьківщин, кріпкі силою, двадцять тисяч і двісті.9 В родовідних записах записано їх по їх родах, по старшинах поколїнь, людей до війни спосібних - двайцять тисяч і двістї.
10 А сини Єдіяїлові: Білган. А сини Білганові: Єуш, і Веніямин, і Егуд, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар.10 Син Єдіяїла: Білган, а сини Білганові: Єуш, Веніямин, і Егуд, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар.10 Син Єдіаела: Білган. Сини ж Білгана: Єуш, Веніямин, Єгуд, Ханаана, Зетан, Таршіш і Ахішахар.10 І сини Ядіїла: Валаан. І сини Валаана. Яус і Веніямин і Аот і Ханана і Зетан і Рамессей і Ахісаар.10 Син в Едияїла: Билган. Сини Билганові: Еус, Бенямин, Егуд, Хенаана, Зетан, Тарсис та Ахишарах.
11 Усіх цих Едіяїлових синів, за головами дому батьків, хоробрих вояків, було сімнадцять тисяч і двісті, що виходили з військовим відділом на війну.11 Усі ці Єдіяїлові сини були старшинами поколінь, люди войовничі; сімнадцять тисяч двісті, було тих, що виходили на війну.11 Усі ці були сини Єдіаела, за головами батьківських домів, хоробрі вояки, - 17 200, готові виступити військом до бою.11 Всі ці сини Ядіїла володарі батьків, кріпкі силою, сімнадцять тисяч і двісті, що в силі виходять воювати.11 Усї цї Едияїлові сини були головами в поколїннях, люде хоробрі, - сїмнайцять тисяч і двістї було виступаючих на війну.
12 І Шуппім, і Хуппім, сини Іра, Хушім син Ахера.12 І Шуппім, і Хуппім, сини Іра, і Хушім, син Ахера.12 І Шуппім і Хуппім, сини Іра. А Хушім син, Ахера.12 І Сапфін і Апфін і сини Раома: Син його Аер.12 І Супим і Хупим, Ірові сини: Хушим син Ахерів;
13 Сини Нефталимові: Яхціїл, і Ґуні, і Єцер, і Шаллум, сини Білги.13 Сини Нефталимові: Яхціїл, і Ґуні, і Єцер, і Шаллум, – сини Білги.13 Сини Нафталі: Яхціел, Гуні, Єцер, Шаллум; це сини Білги.13 Сини Нефталі: Ясіїл і Ґоній і Іссіїр і Салом, сини Валая.13 Сини Нефталїєві: Яхзеєль, Гунїй, Езер та Силлем, дїти Валлині (Білжині).
14 Сини Манасіїні: Асріїл, якого породила його наложниця арамітка; вона породила й Махіра, Ґілеадового батька.14 Сини Манасіїні: Асріїл, якого породила наложниця його арамійка; вона породила й Махіра, Ґілеадового батька.14 Сини Манассії: Асрієл, що його породила наложниця арамійка; вона ж породила й Махіра, батька Гілеада.14 Сини Манассії: Асеріїл, якого породила його наложниця Сура: вона породила Махіра батька Ґалаада.14 Сини Манассієві: Асриїл, що його породила його наложниця Арамеянка; вона ж породила й Махира, Галаадового батька.
15 А Махір узяв жінку для Хуппіма та Шуппіма, а ім'я його сестрі Мааха, а ім'я другому Целофхад. А в Целофхада були тільки дочки.15 Махір узяв за дружину сестру Хуппіма і Шуппіма, – а ім'я сестри їхньої Мааха, а ім'я другому – Целофхад. У Целофхада були [тільки] доньки.15 Гілеад узяв жінку для Хуппіма й для Шуппіма, а жінка його звалась Мааха, сестра ж його була на ім'я Гаммолехет, а брат - Целофхад. У Целофхада були дочки.15 І Махір взяв жінку Амфінові і Мамфінові. І імя його сестри Мооха. І імя другого (сина) Салпаад, і породили Салпаадові дочок.15 Махир взяв за жінку сестру Хупимову та Супимову, - сестра їх звалась Мааха; середущий був на ймя Салпаад. У Салпаада були самі дочки.
16 І породила Мааха, Махірова жінка, сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шареш. А його сини Улам і Рекем.16 І породила Мааха, дружина Махірова, сина і назвала ім'я йому – Переш, а ім'я братові його: Шареш. А сини його – Улам і Рекем.16 Мааха, жінка Гілеада, породила сина й дала йому ім'я Переш, а ім'я братові його Шереш. Сини його: Улам та Рекем.16 І породила Мооха жінка Махіра сина і назвав його імя Фарес, і імя його брата Сорос, його син - Улам.16 Мааха, Махирова жінка, породила сина й дала йому ймя Кереш, а його братові ймення Шереш. Сини його: Улам та Рекем.
17 А Уламові сини: Бедан. Оце сини Ґілеада, сина Махіра, сина Манасіїного.17 Син Уламів: Бедан. Ось сини Ґілеада, сина Махіра, сина Манасіїного.17 Сини Улама: Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манассії.17 І сини Улама: Вадан. Це сини Ґалаада сина Махіра сина Манассії.17 Син Уламів: Бедан. Оце сини в Галаада, сина Махирового, Манассіїного сина.
18 А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіезера, і Махлу.18 А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіезера, і Махлу.18 Сестра його Гаммолехет породила Ішгода, Авієзера та Махлу.18 І його сестра Малехет породила Ісадека і Авієзера і Маела.18 Сестра його Молехета породила Ішгода, Авієзера та Махлу.
19 А сини Шеміди були: Ахіян, і Шехем, і Лікхі, і Аніям.19 А сини Шеміди були: Ахіян, і Шехем, і Лікхі, і Аніям.19 Сини Шеміди були: Ахіян, Шехем, Лікхі та Аніям.19 І сини Семіра були: Яем і Сихем і Лакей і Аніям.19 Сини в Семиди були: Ахіян, Шехем, Ликхі та Анїям.
20 А сини Єфремові: Шутелах, і Веред, син його, і син його Тахат, і син його Ел'ада, і син його Тахат,20 А сини Єфремові: Шутелах, і Веред, син його, і син його Тахат, і син його Ел'ада, і син його Тахат.20 Сини Ефраїма: Шутелах, Беред його син, Тахат його син, Елада його син, Тахат його син,20 І сини Ефраїма: Сотала, і Варад його син, і Таат його син, Елеада його син, Номеей його син,20 Сини Ефраїмові: Шутелах та Беред, його син, та Тахат, його син, та Елеяда, його син, та Тахат, син того ж;
21 і син його Завад, і син його Шутелах, і Езер, і Ел'ад. І повбивали їх люди Ґату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди.21 І син його Завад, і син його Шутелах, і Езер, і Елад. І повбивали їх люди Ґату, народжені в Краю, бо вони зійшли були забрати їхні череди.21 Завад його син, Шутелах його син, Езер та Елад, що їх убили люди з Гату, які народились у цьому краї, бо ті зійшли були, щоб забрати в них череди.21 Заред його син, Сотеле його син і Езер і Елеад. І убили їх мужі Ґета, що народилися в землі, бо зійшли взяти їхню скотину.21 Та Завад, його син, та Шутелах, його син та Езер та Елеяд. І вбили їх осадники Гета, тубольцї того краю за те, що вони напали були, щоб загарбати їх череди.
22 І був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважати його.22 І був у жалобі їхній батько Єфрем численні дні, а брати його приходили його потішити.22 Батько їхній Ефраїм довго сумував за ними, і брати його прийшли його розважати.22 І плакав Ефраїм їхній батько багато днів, і прийшли його брати потішити його.22 І плакав за ними Ефраїм, їх батько, багато днїв, і приходили його брати розважати його.
23 І ввійшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому: Берія, бо зло було в домі його.23 Потім він увійшов до дружини своєї, і вона зачала і породила сина, і він назвав йому ім'я: Берія, бо лихо запопало його дім.23 Потім увійшов до своєї жінки, і вона зачала й породила сина, а він дав йому ім'я Верія, бо нещастя спало на його господу.23 І ввійшов до своєї жінки, і вона зачала в лоні і породила сина, і назвав його імя Вараґа, бо зло сталося в моїм домі.23 Потім ввійшов він до своєї жінки, й вона завагонїла та й породила сина, а він дав йому ймення: Берія, бо нещастє спало на господу його.
24 А дочка його Шеера. І вона збудувала Бет-Хорон долішній і горішній та Уззен-Шееру.24 І донька у нього [була] – Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижній і горішній, і Уззен-Шееру.24 Була ж у нього дочка Шеера. Вона збудувала Бет-Хорон нижчий та вищий та Узен-Шееру.24 І з тими, що осталися, і збудував нижній і горішний Веторон. І сини Озана: Сеіра24 І була в його дочка Шеера. Вона відбудувала Бет-Орон низший і висший та Уззен-Шееру.
25 І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан,25 І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан.25 Рефах його син, Решеф і Телах його син, Тахан його син,25 і Рафи його сини, Расеф і Тале його сини, Таен його син.25 І Рефай, його син, і Решеф, і Телах, його син, і Тахан, його син,
26 син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама,26 Син його Ладан, син його Аммігуд, син його Елішама,26 Ладан його син, Аммігуд його син, Елішама його син,26 В Лаадана його сина Аміюд його син, Елісама його син,26 Лаєдан, його син, Амміуд, його син, Елишама, його син,
27 син його Нон, син його Ісус.27 Син його Нон, син його Ісус.27 Нун його син, Ісус його син.27 Нум його син, Єсуе його син.27 Нон, його син, Ісус, його син.
28 А їхня посілість та місця їхнього оселення Бет-Ел та належні йому міста, а на схід Нааран, а на захід Ґезер та належні йому міста, і Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст.28 Володіння їхні і місцями замешкання їхнього [були]: Бет-Ел, і належні йому міста, а на схід – Нааран, а на захід – Ґезер і належні йому міста, і Сихем та належні йому міста, аж до Айї та належних йому міст.28 Посілості їхні та оселі були: Бетел і залежні від нього міста, а на схід - Нааран, на захід -Гезер і залежні від нього міста, і Сихем і залежні від нього міста до Айі і залежних від нього міст.28 І їхня посілість і їхнє поселення: Ветиль і його села, на сході Наарана, на заході Ґазера і його села. І Сихем і його села аж до Ґаяна і його села.28 Держави їх та місця проживання їх були: Бетель і залежні від його міста: на схід Нааран, на захід Гезер та залежні від його міста; Сихем та залежні від його міста до Гази й залежних від неї міст.
29 А на руки Манасіїних синів: Бет-Шеан та належні йому міста, Танах та належні йому міста, Меґіддо та належні йому міста, Дор та належні йому міста, у них сиділи сини Йосипа, Ізраїлевого сина.29 А в руках Манасіїних: Бет-Шеан, та належні йому міста, Танах і належні йому міста, Меґіддо та належні йому міста; Дор та належні йому міста, – у них замешкали сини Йосипа, Ізраїлевого сина.29 У руках синів Манассії були: Бет-Шеан і залежні від нього міста, Таанах і залежні від нього міста, Мегідо й залежні від нього міста, Дор і залежні від нього міста. У них жили сини Йосифа, сина Ізраїля.29 І аж до границь синів Манассії: Ветсаан і його села, Таанах і його села і Валад і його села, Маґеддо і його села, Дор і його села. В тих поселилися сини Йосифа, сина Ізраїля.29 А побіч Манассіїних дїтей: Бет-Сан і залежні від його міста; Танаах і залежні від його міста; Мегиддо й залежні від його міста; Дор і залежні від його міста. У них жили сини Йосифа, Ізрайлевого сина.
30 Сини Асирові: Їмна, і Їшва, і Їшві, і Берія, та сестра їх Серах.30 Сини Асирові: Їмна, Їшва, і Їшві, і Берія, та сестра їхня Серах.30 Сини ж Ашера: Їмна, Їшва, Їшві, Верія та сестра їхня Серах.30 Сини Асира: Ємна і Ісуа і Ісуі і Веріґа, і Соре їхня сестра.30 Сини Ассерові: Імна, Ішва, Ішвій та Берія, та сестра їх Сераха.
31 А сини Беріїні: Хевер і Малкіїл, він батько Бірзаіта.31 Сини Беріїні: Хевер, і Малкіїл, – він батько Бірзаіта.31 Сини Верії: Хевер та Малкієл; цей був батько Берзаїта.31 І сини Веріґи: Хавер і Мелхіїл, це батько Верзети.31 Сини Берієві: Гебер та Малкієль. Він батько Бирзаїтів.
32 А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую.32 А Хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їхню Шую.32 Хевер породив Яфлета, Шомера, Хотама та сестру їхню Шуа.32 І Хавер породив Яфалита і Самира і Хотама і Солу їхню сестру.32 Від Гебера народився Яфлет, Шомер та Хотам, та Шуя, їх сестра.
33 А сини Яфлетові: Пасах, і Бімхал, і Ашват, оце сини Яфлетові.33 Сини Яфлетові: Пасах, і Бімхал, і Ашват, – оце сини Яфлетові.33 Сини Яфлета: Пасах, Бімгал та Ашват. Це сини Яфлета.33 І сини Яфалита: Фесехій, Вамаїл і Асіт. Це сини Яфалита.33 Сини Яфлетові: Пасах, Бимгал та Ашват. Це сини Яфлетові.
34 А сини Шемерові: Ахі і Рогаґґа, Яхебба та Арам.34 А сини Шемерові: Ахі і Рогаґґа, Яхебба і Арам.34 Сини Шемера, його брата: Рогега, Хувва та Арам.34 І сини Семмира: Ахіураоґа і Ова і Арам34 Сини Шемерові: Ахі, Рохга, Іхубба та Арам.
35 А сини Гелема, його брата: Цофах, і Їмна, і Шелеш, і Амал.35 Сини Гелема, його брата: Цофах, і Їмна, і Шелеш, і Амал.35 Сини Хотама його брата: Цофах, Їмна, Шелеш та Амал.35 і Ваниелам. Його брати Софа і Імана і Селлис і Амал.35 Сини в Гелема, його брата: Зофах, Імна, Шелеш та Амал.
36 Сини Цофахові: Суах, і Харнефер, і Шуал, і Бері, і Їмра,36 Сини Цофахові: Суах, і Харнефер, і Шуал, і Бері, і Їмра.36 Сини Цофаха: Суах, Харнефер, Шуал, Бері, Їмра,36 Сини Софи: Хухій, Арнафар і Суал і Варій і Імари,36 Сини Зофахові: Суах, Харнефер, Шуал, Берій, Імра,
37 Бецер, і Год, і Шамма, і Шілша, і Їтран, і Беера.37 Бецер і Год, і Шамма, і Шілша, і Їтран, і Беера.37 Бецер, Год, Шамма, Шілша, Ітран та Беера.37 Совал і Од і Семма і Саліса і Єтран і Веіра.37 Безер, Год, Шамма, Шилша, Ітран, та Беера.
38 А сини Єтерові: Єфунне, і Піспа, і Ара.38 Сини Єтерові: Єфунне, і Піспа, і Ара.38 Сини Єтера: Єфунне, Піспа та Ара.38 І сини Єтера: Іфіна і Фасфа і Ара.38 Сини в Етера: Ефунні, Фиспа та Ара.
39 А сини Улли: Арах, і Ханніїл, і Ріція.39 Сини Улли: Арах і Ханніїл, і Ріція.39 Сини Улли: Арах, Ханієл та Ріція.39 І Сини Оли: Орех, Аніїл і Расія.39 Сини в Улли: Арах, Ханниїл та Ризія.
40 Усе це Асирові сини, голови батьківських домів, вибрані лицарі вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано, число їхніх людей було двадцять і шість тисяч.40 Усе це Асирові сини, старшини батьківських домів, вибрані лицарі вояки, старшини над старшинами. А в книгах родоводів війська було для війни, за підрахунками, двадцять шість тисяч чоловіків.40 Усі ці сини Ашера, голови батьківських домів, добірні люди, хоробрі вояки, старші. Вони були внесені у військові списки, для війни, числом 26 000 чоловік.40 Всі ці сини Асира, всі володарі батьківщин, вибрані, кріпкі силою, володарі проводирі. Їх число, щоб воювати в лаві, їх число двадцять шість тисяч чоловік.40 Усї цї Ассерові сини, голови в родах, люде вибрані, хоробрі, головні начальники. Записано їх в родовідних списах військових, для війни, по перелїку двайцять шість тисяч чоловіка.