1 І сказав Господь Ноєві: Увійди ти й увесь дім твій до ковчегу, бо Я бачив тебе праведним перед лицем Своїм в оцім роді.1 І сказав Господь Ноєві: Увійди ти і родина твоя до ковчега; бо тебе побачив Я праведним переді Мною у роді цьому.1 Господь сказав до Ноя: `Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною.1 І сказав Господь Бог до Ноя: Ввійди ти і ввесь твій дім до корабля, бо Я побачив тебе праведним переді мною в цім роді.1 І рече Бог до Нояга: Увійди сам і ввесь дом твій у ковчег; бо тебе вбачав я праведним передо мною в сьому родї.
2 Із усякої чистої худоби візьмеш собі по семеро, самця та самицю її, а з худоби нечистої двоє: самця та самицю її.2 І всілякої тварини чистої візьми по семеро, самців і самок, а із тварин нечистих по двоє, самців і самок.2 Зо всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини по парі, самця й самицю.2 З скотини ж чистої введи до себе сім сім, чоловічого роду і жіночого, зі скотини ж нечистої два два, чоловічого роду і жіночого,2 Від усякої ж скотини чистої введи до себе по семеро, самця і самицю, від скотини ж нечистої по парі, самця і самицю,
3 Також із птаства небесного по семеро, самця та самицю, щоб насіння сховати живим на поверхні всієї землі.3 Також із птахів небесних по семеро, самців і самок, щоб зберегти насіння для всього лиця землі.3 З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі.3 і з птахів небесних чистих сім сім, чоловічого роду і жіночого, і з птахів нечистих два два, чоловічого роду і жіночого, щоб прогодувати насіння по всій землі.3 І від птаства небесного по семеро, самця і самицю, щоб насїннє живе переховати по всїй землї.
4 Ось бо по семи днях Я литиму на землю дощ сорок день і сорок ночей, і всяку істоту, яку Я вчинив, зітру з-над поверхні землі!4 Бо через сім днів Я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей; і винищу все живе з лиця землі.4 Ще бо сім днів, і я пошлю дощ на землю, сорок днів і сорок ночей, і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я створив.4 Бо ще сім днів (і) я наводжу дощ на землю сорок днів і сорок ночей, і знищу всяку істоту, яку я створив, з лиця землі.4 Ще бо сїм день, і дощувати му на землю сорок день і сорок ночей, та й вигублю з лиця землї всяке живе, що сотворив.
5 І зробив Ной усе, як звелів був Господь.5 Ной учинив усе, що Господь наказав йому.5 І зробив Ной усе, як велів йому Господь.5 І зробив Ной все, що заповів йому Господь Бог.5 І вчинив Нояг усе, що заповідав йому Господь Бог.
6 А Ной був віку шостисот літ, і стався потоп, вода на землі.6 А Ноєві було шістсот літ, як стався потоп на землі.6 Було ж Ноєві шістсот років, як стався потоп на землі.6 Ной же мав шістьсот літ і був потоп води на землі.6 Ноягові ж було шістьсот год, як стався потоп водний на землї.
7 І ввійшов Ной, і сини його, і жінка його, і невістки його з ним до ковчегу перед водою потопу.7 І ввійшов Ной і сини його, і дружина його, і дружини синів його до ковчега від потопу водою.7 І ввійшов Ной, сини його, жінка його й жінки синів його з ним у ковчег перед потопом вод.7 Ввійшов же Ной і його сини і його жінка і жінки його синів до корабля з ним через воду потопу.7 І ввійшов Нояг, і сини його, і жінка його, і жінки синів його з ними у ковчег задля води потопньої.
8 Із чистої худоби та з худоби, що нечиста вона, і з птаства, і всього, що плазує на землі,8 І з тварин чистих і з тварин нечистих, і з птаства, і з усіх плазунів, що на землі.8 З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства й зо всього, що повзає по землі,8 І з птахів і з чистої скотини і з нечистої скотини і з усіх плазунів, що на землі,8 І з чистої скотини і з скотини нечистої і з птаства і з усього лазючого поповза по землї,
9 по двоє ввійшли до Ноя до ковчегу, самець і самиця, як Бог Ноєві був ізвелів.9 По двоє, самців і самок, увійшли до Ноя в ковчег, як Бог звелів Ноєві.9 прийшли до Ноя в ковчег по парі, самець і самиця, як велів Бог Ноєві.9 два два ввійшли до Ноя до коробля, чоловічого роду і жіночого, так як заповів йому Бог.9 По парі ввійшло до Нояга в ковчег, самець і самиця, як заповідав Бог Ноягові.
10 І сталося по семи днях, і води потопу линули на землю.10 Через сім днів води потопу впали на землю.10 І сталося, по семи днях хлинули води потопу на землю.10 І сталося після сімох днів, що вода потопу була на землі.10 І сталось по семи днях, що вода потопня поняла землю.
11 Року шостої сотні літ життя Ноєвого, місяця другого, сімнадцятого дня місяця, цього дня відкрилися всі джерела великої безодні, і розчинилися небесні розтвори.11 На шістсотім році Ноєвого життя, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, у сей день розверзлися всі джерела великої безодні, і вікна небесні прочинилися;11 На шістсотім році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, - цього дня прорвались усі джерела великої безодні й небесні загати розімкнулись,11 У шістьсотному році в житті Ноя, в другім місяці, двадцять сьомім (дні) місяця, в цім дні відкрилися всі джерела безодні, і загати небесні відкрилися,11 В шести сотьньому роцї Ноягового віку, другого місяця, на сїмнайцятий день місяця, того ж дня, порозверзались усї жерела великої безоднї, і хляби (вікна) небесні повідчинялись.
12 І був дощ на землі сорок день і сорок ночей.12 І лив на землю дощ сорок днів і сорок ночей.12 і лив дощ на землю - сорок днів і сорок ночей.12 і був дощ на землі сорок днів і сорок ночей.12 І лило на землю сорок день і сорок ночей.
13 Того саме дня до ковчегу ввійшов Ной, і Сим, і Хам та Яфет, сини Ноєві, і жінка Ноєва, і три невістки його з ними,13 Того самого дня увійшов до ковчега Ной і Сим, Хам і Яфет, сини Ноєві, і дружина Ноєва, і три дружини синів його з ними.13 Того ж самого дня ввійшов Ной і Сим, Хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і три жінки його синів з ним у ковчег,13 В цьому дні ввійшов Ной, Сим, Хам, Яфет, сини Ноя, і жінка Ноя і три жінки його синів до корабля з ним.13 Того дня ввійшов Нояг, Сем, Хам і Яфет, сини Ноягові, і жінка Ноягова і троє жінок синів його з ним у ковчег;
14 вони та всяка звірина за родом її, і всяка худоба за родом її, і всяке плазуюче, що плазує по землі, за родом його, і всяке птаство за родом його, усяка пташка крилата.14 Вони, і всі звірі за родом їхнім, і всіляка скотина за родом її, і всі плазуни, що повзають по землі, за родом їхнім, і все птаство, за родом їхнім, усяка птаха крилата.14 вони - і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила.14 І всі звірі за родом і вся скотина за родом і всякий плазун, що просувається по землі, за родом і всякий птах за родом14 Вони і усяка животина по свойму роду, і всяка скотина по кодлу, і усяке лазюче поповза, що човгає по землї по кодлу свойму, і всяке птаство пернате.
15 І ввійшли до Ноя, до ковчегу по двоє із кожного тіла, що в нім дух життя.15 І ввійшли до Ноя в ковчег по двоє од всілякої плоті, в котрій є дух життя.15 Увійшло до Ноя в ковчег по парі всякого створіння, в якому віддих життя.15 ввійшли до Ноя до корабля, два два з усякого тіла, в якому є дух життя.15 Поввіходили до Нояга у ковчег по парі усякого тїла, що в йому є живий дух.
16 А те, що ввійшло, самець і самиця з кожного тіла ввійшли, як звелів йому Бог. І замкнув Господь за ним ковчега.16 І ввійшли самці і самки всілякої плоті, як звелів йому Бог. І Господь зачинив його.16 Ті, що ввійшли, були самець і самиця з усякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його.16 І те, що входило, з усякого тіла ввійшло, чоловічого роду і жіночого так як заповів Ноєві Бог. І замкнув Господь Бог зізовні його корабель.16 І входячі були самець і самиця од усякого тїла, як заповідав йому Бог. І зачинив Господь Бог ковчег ізнадвору.
17 І був потоп сорок день на землі, і збільшилась вода, і понесла ковчега. І він високо став над землею.17 І тривала на землі повінь сорок днів, і, прибуваючи, вода піднесла ковчега, і він піднявся над землею.17 І був потоп на землі сорок днів; води, прибуваючи, підняли ковчег, і він звишився над землею.17 І був потоп сорок днів і сорок ночей на землі, і помножилася вода і піднесла корабель, і піднявся він з землі.17 І затоплювало землю сорок день, і прибувало води, і підіймало ковчег у гору над землею.
18 І прибула вода, і сильно збільшилась вона на землі, і пливав ковчег на поверхні води.18 А вода все прибувала, вельми розливалася по землі, і ковчег плавав на поверхні води.18 Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився по верху вод.18 І набрала сили вода і помножилася дуже на землі, і плив корабель на верху вод.18 І впотужнювалась вода, і прибувала велико на землї, і носився ковчег по водї.
19 І дуже-дуже вода на землі прибула, і покрились усі гори високі, що під небом усім.19 І прибувала вода на землю вельми й вельми, так що затопила всі високі гори, котрі є під [усим] небом.19 І зросли води на землі сильно дуже й укрили всі найвищі гори, що були під небом.19 Вода ж дужчала дуже дуже на землі, і покрила всі високі гори, які були під небом,19 І впотужнювалась вода на землї несказанно, і поняла всї високі гори, попід небесами.
20 На п'ятнадцять ліктів угору вода прибула, і покрилися гори.20 На п'ятнадцять ліктів піднялася над ними вода, і затопила гори.20 Води піднялись угору на п'ятнадцять ліктів і закрили гори.20 пятнадцять ліктів вгору піднялася вода, і покрила всі високі гори.20 Прибула понад ними вода на пятнайцять локот, і поняла всї високі гори.
21 І вимерло всяке тіло, що рухається на землі: серед птаства, і серед скотини, і серед звірини, і серед усіх плазунів, що плазують по землі, і кожна людина.21 І загинула всіляка плоть, яка рухалася по землі, і птахи, і скотина, і звірі, і всі плазуни, котрі повзали по землі, і всі люди.21 Всяке створіння, що рухається на землі загинуло: птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзають на землі, і всі люди.21 І померло всяке тіло, що рухається по землі птахів і скотини і звірів, і всякий плазун, що повзе по землі, і всяка людина.21 І повиздихало всяке тїло, що двигалось по землї, і з птаства і з скотини, і з зьвіра, і з усякого лазючого поповза по землї і всяка людина.
22 Усе, що в ніздрях його дух життя, з усього, що на суходолі вимерло було.22 Усе, що мало дихання духа життя у ніздрях своїх на суходолі, померло.22 Все, що має віддих життя в ніздрях та що живе на суші, згинуло.22 І все, що має дух життя, і все, що було на суші, померло.22 Усе, в чого було диханнє і все, що було на сусї, повиздихало.
23 І винищив Бог усяку істоту на поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазуна, і аж до птаства небесного, вони стерлись з землі. І зостався тільки Ной та те, що з ним у ковчезі було.23 Винищилася всіляка істота, котра була на поверхні землі, від людини до тварини, і плазунів, і птахів небесних, все винищилося на землі: залишилися тільки Ной, і ті, що [були] з ним у ковчезі.23 Ось так вигинуло всяке створіння, що було на землі: люди, скот, плазуни і птаство піднебесне - їх вигублено з землі; остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі.23 І знищив всяку істоту, що була на лиці всієї землі, від людини до скотини і плазунів і небесних птахів, і були знищені з землі. І остався сам Ной і ті, що з ним в кораблі.23 І погинуло все живе, що було на земному лицї, погинуло, і людина і скотина і лазюче поповза, і птаство небесне, і вигублено все те на землї, і зоставсь Нояг один да те, що було з ним у ковчезї.
24 І прибувала вода на землі сто і п'ятдесят день.24 І опанувала вода землю на сто п'ятдесят днів.24 І панували води на землі сто п'ятдесят днів.24 І піднялася вода над землею сто пятдесять днів.24 І впотужнювалась вода на землї сто і пятдесять день.