1 Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людину, Він її вчинив на подобу Божу.1 Ось родовід Адамів: у день коли Бог утворив людину (чоловіка), за образом Божим витворив її.1 Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він створив її на подобу Божу.1 Це книга буття людей: в дні в якому створив Бог Адама, за озбразом Божим створив його,1 Се книга роду Адамового: У той день, як сотворив Бог чоловіка, в образ Божий сотворив його.
2 Чоловіком і жінкою Він їх створив, і поблагословив їх. І того дня, як були вони створені, назвав Він їхнє ймення: Людина.2 Чоловіка і жінку витворив їх, і благословив їх, і дав їм ім'я: Адам, в день утворення їхнього.2 Сотворив він їх - чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я `людина` тоді, коли сотворив їх.2 мужем і жінкою створив їх і поблагословив їх. І назвав імя їх Адам, в тім дні, в якому створив їх.2 Мужа і жену сотворив їх, і благословив їх і нарече назву їм людина в той день, як сотворив їх.
3 І жив Адам сто літ і тридцять, та й сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав ім'я йому: Сиф.3 Адам жив сто тридцять літ, і народив [сина] за подобою своєю, за образом своїм, і назвав його ім'ям Сет.3 Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет.3 Пожив же Адам двісті тридцять літ і породив за своїм видом і за своїм образом і назвав імя його Сит.3 Поживши ж Адам двісьтї і трийцять год, появив сина в свій вид і в свій образ і дав імя йому Сет.
4 І було Адамових днів по тому, як він Сифа породив, вісім сотень літ. І породив він синів і дочок.4 Днів Адамових по народженню ним Сета було вісімсот літ, і породив він синів і дочок.4 Віку ж Адамового, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок.4 Були ж дні Адама після того як народив він Сита сім сот літ і породив синів і дочок.4 Віку Адамового після того, як появив Сета, було вісїм сот год, і появив сини й дочки.
5 А всіх Адамових днів було, які жив, дев'ять сотень літ і тридцять літ. Та й помер він.5 А всіх днів життя Адамового було дев'ятсот тридцять літ, і він помер.5 Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер.5 І були всі дні Адама, які пожив, девять сот тридцять літ, і помер.5 А всього віку Адамового було девять сот і трийцять год, і вмер.
6 І жив Сиф сто літ і п'ять літ, та й породив він Еноша.6 Сет жив сто п'ять літ і породив Еноша.6 Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос,6 Пожив же Сит двісті пять літ і породив Еноса.6 Як було ж Сетові сто і пять год, появив Еноса.
7 І жив Сиф по тому, як Еноша породив, вісім сотень літ і сім літ. І породив він синів і дочок.7 Породивши Еноша, Сет жив ще вісімсот сім років, і породив синів та дочок.7 а породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок.7 І пожив Сит після того як породив він Еноса сімсот сім літ і породив синів і дочок.7 Як родився ж Енос, жив іще Сет вісїм сот і сїм год, і появив сини і дочки.
8 А були всі дні Сифові дев'ять сотень літ і дванадцять літ.8 А всіх же днів Сетових було дев'ятсот дванадцять літ, і він помер.8 Всього Сет прожив 912 років аж тоді помер.8 І були всі дні Сита девятьсот дванадцять літ, і помер.8 А всього віку Сетового було девять сот і дванайцять год, і вмер.
9 І жив Енош дев'ятдесят літ, та й породив він Кенана.9 Енош жив дев'яносто літ, і породив Кенана,9 Як Еносові було 90 років, народився в нього Кинан,9 І пожив Енос сто девятдесять літ і породив Каїнана.9 Як було ж Еносові девятьдесять год, появив Кенана.
10 І жив Енош по тому, як Кенана породив, вісім сотень літ і п'ятнадцять літ. І породив він синів та дочок.10 Породивши Кенана, Енош жив ще вісімсот п'ятнадцять літ, і породив синів та дочок.10 а породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок.10 І пожив Енос після того як породив він Каїнана сімсот і пятнадцять літ і породив синів і дочок.10 І прожив Енос, появивши Кенана, вісїм сот і пятнайцять год, і появив сини і дочки.
11 А були всі Еношеві дні дев'ять сотень літ і п'ять літ. Та й помер він.11 А всіх днів Еношових було дев'ятсот п'ять літ, і він помер.11 Усього прожив Енос 905 років і по тому помер.11 І були всі дні Еноса девятьсот пять літ, і помер.11 А всього віку Еносового девятьсот і пять год, і вмер.
12 І жив Кенан сімдесят літ, та й породив він Магалал'їла.12 Кенан жив сімдесят літ, і породив Магалал'їла.12 Як Кинанові було 70 років, породив він Магалалієла,12 І пожив Каїнан сто сімдесять літ і породив Малелеїла.12 Як було ж Кенанові сїмдесять год, появив Магалалеля.
13 І жив Кенан по тому, як породив Магалал'їла, вісім сотень літ і сорок літ. І породив він синів та дочок.13 Породивши Магалал'їла, Кенан жив ще вісімсот сорок літ, і породив синів і дочок.13 а породивши його, жив Кинан ще 840 років і зродив синів та дочок.13 І пожив Каїнан після того як породив він Малелеїла сімсот сорок літ і породив синів і дочок.13 І прожив Кенан появивши Магалалеля вісїм сот і сорок год, і появив сини і дочки.
14 А всіх Кенанових днів було дев'ять сотень літ і дев'ять літ. Та й помер він.14 А всіх днів Кенанових було дев'ятсот десять літ, і він помер.14 Всього прожив Кинан 910 років і по тому помер.14 І були всі дні Каїнана девятьсот десять літ, і помер.14 А всього віку Кенанового було девятьсот і десять год, і вмер.
15 І жив Магалал'їл шістдесят літ і п'ять літ, та й породив він Яреда.15 Магалал'їл жив шістдесят п'ять літ, і породив Яреда.15 Як Магалалієлові було 65 років, він породив Яреда,15 І пожив Малелеїл сто шістьдесять пять літ і породив Яреда.15 І прожив Магалалель шісьдесять і пять год, і появив Яреда.
16 І жив Магалал'їл по тому, як Яреда породив, вісім сотень літ і тридцять літ. І породив він синів та дочок.16 По народженні Яреда, Магалал'їл жив ще вісімсот тридцять літ, і породив синів і дочок.16 а породивши його, жив Магалалієл ще 830 років і породив інших синів та дочок.16 І пожив Малелеїл після того як породив він Яреда сімсот тридцять літ і породив синів і дочок.16 І прожив Магалалель появивши Яреда вісїм сот і трийцять год, і появив сини і дочки.
17 А були всі дні Магалал'їлові вісім сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. Та й помер він.17 А всіх днів Магалал'їла було вісімсот дев'яносто п'ять літ, і він помер.17 Усього прожив Магалалієл 895 років і тоді помер.17 І були всі дні Малелеїла вісімсот девятдесять пять літ, і помер.17 А всього віку Магалалелевого було вісїм сот і девятьдесять і пять і вмер.
18 І жив Яред сто літ і шістдесят і два роки, та й породив він Еноха.18 Яред жив сто шістдесят два роки, і породив Еноха.18 Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха,18 І пожив Яред сто шістьдесять два літ і породив Еноха.18 І прожив Яред сто і шісьдесять і два годи, і появив Геноха.
19 І жив Яред по тому, як породив він Еноха, вісім сотень літ. І породив він синів та дочок.19 Породивши Еноха, Яред жив ще вісімсот літ, і породив синів та дочок.19 а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок.19 І пожив Яред після того як породив він Еноха вісімсот літ і породив синів і дочок.19 І прожив Яред, появивши Геноха, вісїм сот год, і появив сини і дочки.
20 А були всі Яредові дні дев'ять сотень літ і шістдесят і два роки. Та й помер він.20 А всіх днів Яреда було дев'ятсот шістдесят два роки, і він помер.20 Усього прожив Яред 962 роки й по тому помер.20 І були всі дні Яреда девятьсот шістьдесять два роки, і помер.20 А всього віку Яредового було девятьсот і шісьдесять і два годи, і вмер.
21 І жив Енох шістдесят і п'ять літ, та й породив Метушалаха.21 Енох жив шістдесят п'ять років, і породив Метушалаха.21 Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла.21 І пожив Енох сто шістьдесять пять літ і породив Матусала.21 І прожив Генох шісьдесять і пять год, і появив Метусалу.
22 І ходив Енох з Богом по тому, як породив він Метушалаха, три сотні літ. І породив він синів та дочок.22 І ходив Енох перед Богом по народженню Метушалаха триста літ, і породив синів і дочок.22 Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок.22 Вгодив же Енох Богові після того як породив він Матусала двісті літ і породив синів і дочок.22 І ходив Генох з Богом, появивши Метусалу, три ста год, і появив сини і дочки.
23 А всіх Енохових днів було три сотні літ і шістдесят і п'ять літ.23 А всіх днів Енохових було триста шістдесят п'ять літ.23 Усього прожив Енох 365 років.23 І були всі дні Еноха триста шістьдесять пять літ.23 А всього віку Генохового було триста і шісьдесять і пять год.
24 І ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог.24 І ходив Енох перед Богом; і не стало його, тому що Бог забрав його.24 Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його.24 І вгодив Енох Богові і не знаходився, томущо Бог його переставив.24 І ходив Генох з Богом, і не стало його: бо взяв його Бог.
25 І жив Метушалах сто літ і сімдесят і сім літ, та й Ламеха породив.25 Метушалах жив сто вісімдесят сім літ, і породив Ламеха.25 Як Матусаїлові було 187 років, він породив Ламеха,25 І пожив Матусала сто шістьдесять сім літ і породив Ламеха.25 І прожив Метусала сто і вісїм десять год, і появив Ламеха.
26 І жив Метушалах по тому, як породив він Ламеха, сім сотень літ і вісімдесят і два роки. І породив він синів та дочок.26 Породивши Ламеха, Метушалах жив ще сімсот вісімдесят два роки, і породив синів та дочок.26 а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок.26 І пожив Матусала після того як породив він Ламеха вісімсот два роки і породив синів і дочок.26 І прожив Метусала появивши Ламеха сїм сот і вісїмдесять і два годи, і появив сини і дочки.
27 А всіх Метушалахових днів було дев'ять сотень літ і шістдесят і дев'ять літ. Та й помер він.27 А всіх днів Метушалахових було дев'ятсот шістдесят дев'ять літ, і він помер.27 Усього прожив Матусаїл 969 років і по тому помер.27 І були всі дні Матусала, які пожив, девятьсот шістьдесять девять літ, і помер.27 А всього віку Метусалового було девятьсот і шісьдесять і девять, і вмер.
28 І жив Ламех сто літ і вісімдесят і два роки, та й сина породив,28 Ламех жив сто вісімдесят два роки, і породив сина.28 Як Ламехові було 182 роки, він породив сина,28 І пожив Ламех сто вісімдесять вісім літ і породив сина28 І прожив Ламех сто і вісїмдесять і два годи, і появив сина.
29 ім'я йому назвав: Ной, говорячи: Цей нас потішить у наших ділах та в труді рук наших коло землі, що Господь її викляв.29 І дав ім'я йому: Ной (спочин), сказавши: Він буде втіхою у роботі нашій і в трудах рук наших під час [обробітку] землі, котру прокляв Господь.29 і дав йому ім'я Ной, кажучи: `Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо від ріллі, проклятої Богом.`29 і назвав імя його Ной кажучи: Цей дасть нам спочинок від наших діл і від болів наших рук і від землі, яку Господь Бог прокляв.29 І дав йому імя Нояг, каже бо: Сей розважати ме нас у працї нашій та в знемозї рук наших, як поратимем землю, що прокляв Господь Бог.
30 І жив Ламех по тому, як Ноя породив, п'ять сотень літ і дев'ятдесят і п'ять літ. І породив він синів та дочок.30 І жив Ламех, після народження Ноя, п'ятсот дев'яносто п'ять літ, і породив синів та доньок.30 А породивши Ноя, жив Ламех ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки.30 І пожив Ламех після того як породив він Ноя пятсот шістьдесять пять літ і породив синів і дочок.30 І жив Ламех появивши Нояга пятьсот і девятьдесять і пять год, і появив сини і дочки.
31 А всіх Ламехових днів було сім сотень літ і сімдесят і сім літ. Та й помер він.31 А всіх днів Ламехових було сімсот сімдесят сім літ; і він помер.31 Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер.31 І були всі дні Ламеха сімсот пятдесять три роки, і помер.31 А всього віку Ламехового було сїм сот і сїмдесять і сїм год, і вмер.
32 І був Ной віку п'ять сотень літ, та й породив Ной Сима, Хама та Яфета.32 Ноєві було п'ятсот літ, і породив Ной Сима, Хама і Яфета.32 Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама та Яфета.32 Як було ж Ноягові пятьсот год віку, появив Сема, Хама і Яфета.