1 Оце нащадки синів Ноєвих: Сима, Хама та Яфета. А їм народились сини по потопі:1 Ось родовід синів Ноєвих: Сима, Хама, Яфета. Після потопу народилися в них діти.1 Ось потомки синів Ноя: Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі.1 Це ж роди синів Ноя, Сим, Хам, Яфет, і народилися їм сини після потопу.1 Се ж постань синів Ноягових, Сема, Хама та Яфета, і понароджувались їм сини по потопі.
2 Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тирас.2 Сини Яфета: Гомер, Маґоґ, Мадай, Яван, Тувал, Мешех, і Тирас.2 Сини Яфета: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас.2 Сини Яфета: Ґамер і Маґоґ і Мадай і Йован і Еліса і Товел і Мосох і Тірас.2 Сини Яфетові: Гомер та Магог, та Мадай, та Яван да Тубал, та Месех, да Тирас.
3 А сини Ґомерові: Ашкеназ, і Рифат, і Тоґарма.3 Сини Ґомера: Ашкеназ, Рифат, і Тоґарма.3 Сини ж Гомера: Ашканаз, Ріфат і Тогарма.3 І сини Ґамера: Асханаз і Ріфат і Торґама.3 А сини Гомерові: Аскеназ та Рифат та Тогарма.
4 А сини Явана: Еліша, і Таршіш, і китти, і додани.4 Сини Явана: Еліша і Таршиш, Киттім і Доданім.4 Сини ж Явана: Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім.4 І Сини Йована: Еліса і Тарсіс, Кітійці, Родійці.4 А сини Яванові: Елиса, да Тарсис, Киттим та Доданим.
5 Від них відділилися острови народів у їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх.5 Від них заселилися острови народів на землях їхніх, кожний за мовою своєю, за племенем своїм, у народах своїх.5 Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами, у своїх народах.5 З цих розділилися острови народів в їхній землі, кожний за мовою в своїх племенах і в своїх народах.5 Від сих розселились люде в країнах невірних, по землях своїх, по мовах своїх, по родинах своїх, по племенах своїх.
6 А сини Хамові: Куш, і Міцраїм, і Фут, і Ханаан.6 Сини Хама: Куш, Міцраїм, Фут і Ханаан.6 Сини ж Хама: Кут, Міцраїм, Пут і Ханаан.6 Сини ж Хама: Хус і Месраїм, Фуд і Ханаан.6 А сини Хамові: Куш та Мизраїм, да Фут, да Канаан.
7 А сини Кушові: Сева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Раами: Шева та Дедан.7 Сини Куша: Сева, Хавіла, Савта, Раама і Савтех. Сини Раами: Шева і Дедан.7 А сини Куша: Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха. Сини ж Раеми: Шева та Дадан.7 Сини ж Хуса: Сава і Евіла і Савата і Реґма і Саваката. Сини ж Реґми: Сава і Дадан.7 А сини Кушові: Себа та Гавила, да Сабта, да Рахма, да Сабтека; а сини Рахмові: Шеба та Дедан.
8 Куш же породив Німрода, він розпочав на землі велетнів.8 Куш народив також Німрода: сей почав бути міцним на землі.8 Куш зродив Німрода, який був першим могутнім на землі.8 Хус же породив Неврода. Цей почав бути великаном на землі.8 І появив Куш Нимрода. Сей почав бути велетнем на землї.
9 Він був дужий мисливець перед Господнім лицем. Тому то говориться: Як Німрод, дужий мисливець перед Господнім лицем.9 Він був значний звіролов перед Господом; а тому й кажуть: значний звіролов, як Німрод, перед Господом.9 Він був великий ловець перед Господом, тому й кажуть: `Неначе Німрод, великий ловець перед Господом!`9 Цей був великаном мисливцем перед Господом Богом, задля цього говорять: Як Неврод великан мисливець перед Господом.9 Сей був велетень ловець перед Господом; тим і мовляли: як Нимрод, велетень ловець перед Господом.
10 А початком царства його були: Вавилон, і Ерех, і Аккад, і Калне в землі Шінеар.10 Царство його спочатку [складали]: Вавилон, Ерех, Аккад і Калне, на землі Шінеар.10 Початки його царства були: Вавилон, Єрех, Аккад і Кальне в Шінеар-краю.10 І початок його царства був Вавилон, Орех і Архад і Халанне і земля Сеннаар.10 Царюваннє ж його роспростерлось на Бабилон, і Ерех, і Аккад, і Калне у Синеяр землї.
11 З того краю вийшов Ашшур, та й збудував Ніневію, і Реховот-Ір, і Калах,11 Із цієї землі вийшов Ашшур і збудував Ніневію і Реховот-Ір та Калах.11 цього краю вийшов Ашшур і збудував Ніневію, Реховот-Ір, Калаг,11 З тієї землі вийшов Ассур, і заселив Ніневію і місто Роовот і Калах,11 Із тієї землї вийшов Ассур, та й збудовав Ниневу і Регобод-Ір, і Калаг,
12 і Ресен поміж Ніневією та поміж Калахом, він оте місто велике.12 І Ресен поміж Ніневією і між Калахом; це місто велике.12 та Ресен, що між Ніневіею і Калагом; а було це велике місто.12 і Дасем між Ніневією і між Калахом: це велике місто.12 І Резен між Ниневою і Калагом; було то місто велике.
13 А Міцраїм породив лудів, і анамів, і легавів, і нафтухів,13 Від Міцраїма походять лудії, анамії, легавії, нафтухії,13 Міцраїм зродив лудіїв, анаміїв, легавіїв, нафтухіїв,13 І Месраїм породив Лудіїмців і Енеметіїмців і Лавіїмців і Нефталіїмців13 Від Мизраїма родились Людій, Анамій, Легавій і Нафтухій,
14 і патрусів, і каслухів, що звідси пішли филистимляни, і кафторів.14 патрусії, каслухії, звідки вийшли филистимляни, і кафторії.14 патрусіїв, каслухіїв, від яких пішли філістії та кафтерії.14 і Патросоніїмців і Хаслоніїмців звідки вийшли Філістіїмці, і Кафторіїмці.14 І Патрусїй, Каслугій, від котрих пійшли Филистимцї, да Кафторій.
15 А Ханаан породив Сидона, свого перворідного, та Хета,15 Від Ханаана народилися: Сидон, первісток його, Хет,15 Ханаан же зродив Сидона, свого первородного, і Хета,15 Ханаан же породив Сідона первородного і Хеттая15 Від Канаана ж родились Зидон, його перворідень, та Хет,
16 і Евусеянина, і Амореянина, і Ґірґашеянина,16 евусеї, амореї, ґірґашеї,16 та й євусіїв, аморіїв, гіргашіїв,16 і Євусая і Аморрая і Гергесая16 Євусій, та Аморій, та Гергасїй,
17 і Хіввеянина, і Аркеянина, і Синеянина,17 хіввеї, аркеї, синеї,17 хіввіїв, аркіїв, сініїв,17 і Евея і Арукея і Асеннея17 Та Гевій, да Аркей, да Синей,
18 і Арвадеянина, і Цемареянина, і Хаматеянина. А потім розпорошилися роди Ханаанеянина.18 арведеї, цемареї і хаматеї. Пізніше племена ханаанські поширилися.18 арвадіїв, цемаріїв і хаматіїв: по тому родини ханаанські розійшлися.18 і Арадія і Самарея і Аматі. І після цього розсіялися племена Хананаїв.18 Та Арвадїй, та Земарій, да Гаматїй; а потім розродились родини Канаанські.
19 І була границя Ханаанеянина від Сидону в напрямі аж до Ґерару, аж до Ґази, у напрямі аж до Содому, і до Гомори, і до Адми, і до Цевоїму, аж до Лашу.19 І були межі ханаанеїв від Сидону до Ґерару, аж до Ґази, звідси до Содому, Гомори, Адми і Цевоїму аж до Лашу.19 Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому, Гомори, Адми й Цевоїму - аж до Лета.19 І границі Хананаїв були від Сидона до приходу до Герари і Гази, до приходу до Содому і Гоморри, Адами і Севоїм, до Ласи.19 А займище Кананеїв сягало від Сидону до Герару, до Гази, до Содому і Гоморри й Адами й Зевоіму аж до Лаши.
20 Оце сини Хамові, за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах.20 Це сини Хамові, за племенами їхніми, за мовами їхніми, в народах їхніх.20 Оці були сини Хама за їхніми родинами та за їхніми мовами, в їхніх краях та в їхніх народах.20 Це сини Хама в їхніх племенах за мовами їхніми в своїх границях і в своїх народах.20 Се сини Хамові по їх родинах, і мовах, і землях, і племіннях.
21 А Симові теж народились йому, він батько всіх синів Еверових, брат старший Яфетів.21 Були діти і в Сима, батька всіх синів Еверових, старшого брата Яфета.21 У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини.21 І Симові народилося і йому, батькові всіх синів Евер, старшому братові Яфета.21 І Семові, праотцеві всїх дїтей Еберових, братові Яфетовому старшому, понароджувались сини.
22 Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам.22 Сини Сима: Елам, Ашшур, Арпахшад, Луд, Арам.22 Ось сини Сима: Елем, Ашшур, Арпахшад, Луд і Арам.22 Сини Сима: Елам і Ассур і Арфаксад і Луд і Арам і Каїнан.22 Сини Семові: Елам, та Ассур, та Арфаксад, та Люд, та й Арам.
23 А Арамові сини: Уц, і Хул, і Ґетер, і Маш.23 Сини Арама: Уц, Хул, Ґетер і Маш.23 Сини ж Арама: Уц, Хул, Гетер і Маш.23 І сини Арама: Ос і Ул і Ґатер і Мосох.23 А сини Арамові: Уз да Хул, да Гетер, да Маш.
24 А Арпахшад породив Шелаха, а Шелах породив Евера.24 Арпахшад породив Шелаха, Шелах породив Евера.24 Арпахшад породив Шелаха, Шелах породив Евера.24 І Арфаксад породив Каїнана, і Каїнан породив Салу, Сала ж породив Евера.24 Арфаксад же появив Салу, а Сала появив Ебера.
25 А Еверові народилося двоє синів: ім'я першому Пелеґ, бо за днів його поділилась земля, а ймення його брата Йоктан.25 У Евера народилося два сини; і ім'я одному: Пелеґ, бо за днів його земля поділена; ім'я братові його: Йоктан.25 В Евера ж народилися два сини: одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата - Йоктан.25 І народилися Еверові два сини: імя одному Фалек, бо в його днях поділилася земля, й імя його брата Єктан.25 А Еберові вроджено два сини; одного звали Фалек, бо за його життя земля була подїлена, а брата його на імя звали Йоктан.
26 А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хасар-Мавета, і Єраха,26 Йоктан породив Алмодада, Шалефа, Хасар-Мавета, Єраха,26 Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха,26 Єктан же породив Елмодада і Салефа і Асармота і Яраха26 А Йоктан появив Алмодада та Шалефа, та Газармавета да Єраха,
27 і Гадорама, і Узала, і Диклу,27 Гадорама, Узала, Диклу.27 Гадорама, Узала, Діклу,27 і Одорру і Айзила і Деклу27 Та Гадорама, та Узала, та Диклу,
28 і Увала, і Авімаїла, і Шеву,28 Овала, Авімаїла, Шеву.28 Овала, Авімаела, Шеву,28 і Авімеїла і Савева28 Обаля, та Абимавеля, та Шеву,
29 і Офіра, і Хавілу, і Йовава. Усі вони сини Йоктанові.29 Офіра, Хавілу і Йовава. Все це сини Йоктанові.29 Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана.29 і Уфіра і Евілу і Йовава. Всі вони сини Єктана.29 Та Офира, та Гавилу, та Йовава. Всї 'ці сини Йоктанові.
30 А оселя їхня була від Меші в напрямі аж до Сефару, гори східньої.30 Поселення їхні були від Меші до Сефару, гори східної.30 Вони осілися від Меші в напрямі Сефар до гори, на сході.30 І їх поселення було від Масси до приходу до Софира, східної гори.30 А поосїдали вони від Мешари до Сефари гори, що на схід соньця.
31 Оце сини Симові, за їхніми родами, за мовами їхніми, у їхніх країнах, у їхніх народах.31 Це сини Симові за племенами їхніми, за мовами їхніх, на землях їхніх, за родами їхніми.31 Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами, в їхніх краях та за їхніми народами.31 Це сини Сима в їхніх племенах за їхніми мовами в їхніх границях і в їхніх народах.31 Се сини Семові по їх родинах, мовах, по їх займищах, по їх народовинах.
32 Оце роди синів Ноєвих, за нащадками їхніми, у їхніх народах. І народи від них поділились на землі по потопі.32 Ось племена синів Ноєвих, за родоводами їхніми, в народах їхніх. Від них розповсюдилися народи по землі після потопу.32 Такі то були родини синів Ноя за їхніми родами та за їхніми племенами; від них розповсюдились народи по землі після потопу.32 Це племена синів Ноя за їхніми родами за їхніми народами. Від цих після потопу розсіялися острови народів на землі.32 Се роди синів Ноягових по їх свояцтвах, по їх племіннях; і від них порозходились народи по землї після потопу.