1 Старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю.1 Старець – улюбленому Гаєві, котрого я люблю за істиною.1 Старший - улюбленому Ґаєві, якого люблю у правді.1 Старець - улюбленому Гаєві, якого я по правді люблю.1 Старець - Гайові любому, котрого люблю істино.
2 Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй.2 Улюблений! Молюся, щоб ти був здоровий і мав усюди успіх, як добре ведеться твоїй душі.2 Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так, як і душі твоїй ведеться добре.2 Улюблений, молюся, щоб тобі добре велося в усьому і щоб ти був здоровий, як добре ведеться твоїй душі.2 Любий, молю ся, щоб у всьому добре тобі вело ся, і ти здоров був, яко ж добре ведеть ся душі твоїй.
3 Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття, і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді.3 Бо я вельми зрадів, коли прийшли брати і засвідчили твою вірність, як ти ходиш за істиною.3 Я дуже був зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду: як ти живеш у правді.3 Бо я дуже зрадів, як прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти в правді живеш.3 Вельми бо зрадїв я, коли прийшли брати, і сьвідкували про твою правду, яко ж ти в правдї ходиш.
4 Я не маю більшої радости від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді.4 Для мене немає більшої радости, як чути, що діти ходять за істиною.4 Більшої радости не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді.4 Більшої радости не маю від тієї, щоб почути, що мої діти живуть у правді.4 Більшої радости над сю не маю, щоб чути, що дїти мої в правдї ходять.
5 Улюблений, вірно ти чиниш, як що робиш для братті та для чужинців,5 Улюблений! Ти як вірний чиниш у тому, що робиш для братів і для чужинців;5 Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців.5 Улюблений, вірно чиниш у тому, що робиш для братів та для чужинців,5 Любий, ти вірно робиш, коли що робиш для братів і для постороннїх,
6 вони про любов твою свідчили Церкві; добре ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога,6 Вони засвідчили перед церквою про твою любов: ти гаразд учиниш, якщо відпустиш їх, як належить заради Бога.6 Вони свідчили про твою любов перед Церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові вгодно.6 які засвідчили твою любов перед церквою. Добре зробиш, як випровадиш їх гідно перед Богом.6 котрі сьвідкували про твою любов перед церквою; добре ти зробиш, одпровадивши їх достойно перед Богом.
7 бо вийшли вони ради Ймення Його, нічого не взявши від поган.7 Бо вони заради ймення Його пішли, і нічого не взяли від поганів.7 Вони бо вийшли імени його ради, нічого не бравши від поган.7 Бо вони вийшли задля імени, нічого не беручи від поган.7 Вони бо ради імени Його вийшли, нїчого не прийнявши від поган;
8 Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді.8 Тож ми мусимо приймати таких, щоб стати помічниками істині.8 Отож, ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді.8 Отож, ми повинні таких приймати, щоб стати співпрацівниками правди.8 тим то мусимо приймати таких, щоб бути помічниками правдї.
9 Я до Церкви писав був, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає.9 Я писав церкві; але Діотреф, що любить бути у них першим, нас не приймає.9 Я писав до Церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим, нас не приймає.9 Я написав до церкви, але Діотреф, що любить бути першим у них, нас не приймає.9 Писав я церкві; тільки Диотреф, що побиваєть ся за старшуваннєм, не приймає нас.
10 Тому то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить, словами лихими обмовляючи нас. І він тим не задовольнюється, а й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить, і вигонить із Церкви.10 Тому, якщо я прийду, то пригадаю про справи, котрі він учиняв, обмовляючи нас недобрими словами, і, не вдоволений з того, сам також не приймає братів, і забороняє тим, що бажають, і виганяє з церкви.10 Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить: він і сам братів не приймає, і боронить тим, які хочуть приймати, і з Церкви виганяє.10 Тому, коли прийду, згадаю його діла, які він робить, докоряючи нам поганими словами. І не задовольняється цим, але й сам братів не приймає: а тим, що хочуть приймати, забороняє і викидає з церкви.10 Тим, коли прийду, згадаю про його дїла, що робить, докоряючи нас лихими словами; і не доволен тим, нї сам не приймає братів, і боронить тим, що хочуть, і з церкви виганяє.
11 Улюблений, не робися подібним до лихого, а до доброго: доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив.11 Улюблений! Не вдавайся до зла, але до добра. Хто чинить добро, той від Бога; а той, що вдається до лихого, не бачив Бога.11 Любий, наслідуй не зло, а добро. Хто добро чинить, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога.11 Улюблений, не наслідуй зло, але добро. Хто робить добро, той від Бога, а хто робить зло, - не бачив Бога.11 Любий, не повертай за лихим, а за добрим. Хто добре робить, (той) від Бога, хто ж лихе робить, (той) не бачив Бога.
12 Про Димитрія свідчили всі й сама правда. І свідчимо й ми, а ви знаєте, що свідчення наше правдиве.12 Про Дмитра засвідчили всі і сама істина; засвідчуємо також і ми, і ви знаєте, що свідчення наше правдиве.12 А про Димитрія всі свідчать, навіть і сама правда. І ми теж свідчимо й те знаємо, що наше свідоцтво вірне.12 Про Димитрія свідчать усі й сама правда. І ми свідчимо, а ви знаєте, що наше свідчення правдиве.12 Про Димитрия сьвідковано од усїх, і від самої правди; і ми також сьвідкуємо, а знаєте, що сьвідченнє наше правдиве.
13 Багато хотів я писати, та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою,13 Багато хотів я написати; але не хочу писати до тебе чорнилом і тростиною,13 Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером;13 Багато мав я тобі писати, але не хочу чорнилом та очеретинкою.13 Багацько мав я писати, тільки не хочу чернилом та пером тобі писати;
14 але маю надію побачити тебе незабаром, і говорити устами до уст. (1-15) Мир тобі! Друзі вітають тебе. Привітай друзів пойменно! Амінь.14 Але сподіваюся невдовзі побачити тебе і поговорити устами до уст.14 надіюсь незабаром побачитися з тобою, то й поговоримо собі усно.14 Сподіваюся невдовзі побачити тебе й говорити вустами до вуст.14 надїю ся ж незабаром бачити тебе, то й устно поговоримо.