1 Павло, із волі Божої апостол Христа Ісуса, і брат Тимофій1 Павло, з волі Божої Апостол Ісуса Христа, і Тимофій, брат,1 Павло, Божою волею, апостол Христа Ісуса, та брат Тимотей1 Павло, з Божої волі апостол Ісуса Христа, і брат Тимофій1 Павел, апостол Ісус-Христа волею Божою, та Тимотей брат,
2 до святих і вірних братів у Христі, що в Колосах: благодать вам і мир від Бога, Отця нашого!2 До святих і вірних братів у Христі, що в Колосах;2 святим у Колоссах і вірним братам у Христі: благодать вам і мир від Бога, Отця нашого!2 - до тих святих, які є в Колосах, і до вірних у Христі братів: ласка вам і мир від Бога, нашого Батька [і Господа Ісуса Христа].2 до сьвятих і вірних братів у Христї, що в Колосах: Благодать вам і мир од Бога, Отця нашого, і Господа Ісуса Христа.
3 Ми дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди за вас молячись,3 Благодать вам і мир від Бога Вітця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові і Вітцеві Господа нашого Ісуса Христа, завжди молячись за вас,3 Ми дякуємо Богові й Отцеві Господа нашого Ісуса Христа завжди молячися за вас,3 Дякуємо Богові, Батькові нашого Господа Ісуса Христа; завжди молячись за вас,3 Дякуємо Богу й Отцеві Господа нашого Ісуса Христа, молячись всякого часу за вас,
4 прочувши про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, яку маєте до всіх святих4 Коли зачули про віру вашу у Христа Ісуса і про любов до всіх святих.4 відколи ми почули про вашу віру в Христа Ісуса та про любов, що маєте до всіх святих4 почувши про вашу віру в Христа Ісуса, про любов, яку маєте до всіх святих,4 почувши про віру вашу в Христї Ісусї і любов, що маєте до всїх сьвятих,
5 через надію, приготовану в небі для вас, що про неї давніше ви чули в слові істини Євангелії,5 У надії на приготовлене вам на небесах, про що ви раніше чули в істинному слові благовістя,5 задля надії, що вам збережена на небі, що про неї оповіщення ви нещодавно чули у проповіді Євангелії правди,5 задля надії, що збережена для вас на небі, про що ви раніше чули в правдивому слові благої вістки,5 задля надїї, що зложена для вас на небесах, про яку ви чували перше в слові правди благовіствування,
6 що до вас прибула, і на цілому світі плодоносна й росте, як і в вас, з того дня, коли ви почули й пізнали благодать Божу в правді.6 Котре у вас перебуває, як також у цілому світі, і приносить плід і зростає, як оце між вами, від того дня, як ви почули і пізнали благодать Божу в істині,6 яка до вас прибула, і як у всьому світі дає плоди і зростає, так і у вас, від того дня, коли ви почули і спізнали благодать Божу в правді.6 що до вас прибула, що є по всьому світові, приносить плоди й росте, як і у вас, - відтоді, як ви почули та пізнали Божу ласку в правді.6 що прийшло до вас, яко ж і до всього сьвіта, і дає овощ, яко ж і в вас, від того дня, як ви почули і зрозуміли благодать Божу в правдї,
7 Отак ви і навчилися від Епафра, улюбленого співробітника нашого, що за вас він вірний служитель Христа,7 Як навчилися від Єпафраса, улюбленого співробітника нашого, вірного для вас служителя Христового,7 Ви навчилися від Епафра, нашого любого товариша в службі, який для вас є вірним Христовим слугою.7 Цього ви навчилися від Епафра - нашого улюбленого співраба, який є для вас вірним слугою Христа,7 яко ж і навчились од Єпафра, любого нашого товариша слуги, котрий єсть вірний служитель Христів, за вас,
8 що й виявив нам про вашу духовну любов.8 Котрий і сповістив нам про вашу любов у дусі.8 Він і виявив нам любов вашу духовну.8 який і повідомив нас про вашу духовну любов.8 котрий і явив нам вашу любов у дусї.
9 Через це то й ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю й розумом духовним,9 А тому ми також від того дня, як про це почули, не перестаємо молитися за вас, і просити, щоб ви виповнювалися пізнанням волі Його, у всілякій премудрості і розумінні духовнім,9 Тому й ми від того дня, коли почули, не перестаємо за вас молитися та просити, щоб ви дійшли до повного спізнання Божої волі в усякій мудрості та духовнім розумінні,9 Задля цього й ми, від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви наповнилися пізнанням його волі - в усякій премудрості й духовнім розумінні;9 Того-то й ми, від того дня, як почули, не перестаємо за вас молитись і просити, щоб ви сповнились розуміннєм волї Його у всякій премудрости і розумі духовному,
10 щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні, в усякому доброму ділі приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога,10 Щоб учиняли достойно Бога, у всьому догоджали Йому, приносячи плід у всякій справі добрій і зростаючи в пізнанні Бога.10 щоб жити вам життям, достойним Господа, і подобатися йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у спізнанні Бога,10 щоб [ви] жили життям, гідним Господа, догоджаючи йому в усьому, приносячи плід кожною доброю справою і зростаючи в пізнанні Бога;10 щоб ходити вам достойно перед Господом у всякому догоджуванню, і у всякому доброму дїлї приносячи овощ і ростучи в розумінню Бога,
11 зміцняючись усякою силою за могучістю слави Його для всякої витривалости й довготерпіння з радістю,11 Зміцнюючися всілякою силою з могутньої слави Його, у всілякому терпінні і великодушності з радістю,11 покріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість із радістю.11 зміцнюючись усякою силою - за владою його слави, для всякої витривалості і терпеливості. З радістю11 кріпшаючи усякою силою по потузї слави Його на всяке видержуваннє і довготерпіннє з радощами,
12 дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі,12 Дякуючи Богові і Вітцеві, що покликав нас до участі у спадщині святих у світлі,12 Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у світлі.12 дякуймо Батькові, який знайшов нас гідними участі в спадщині святих у світлі,12 дякуючи Отцеві, котрий зробив нас достойними спільности в наслїддю сьвятих у сьвітлї,
13 що визволив нас із влади темряви й переставив нас до Царства Свого улюбленого Сина,13 Котрий визволив нас від влади пітьми і завів до Царства улюбленого Сина Свого,13 Він вирвав нас із влади тьми й переніс у царство свого улюбленого Сина,13 який визволив нас від влади темряви та переніс до Царства свого улюбленого Сина,13 котрий збавив нас од власти тьми і перенїс у царство Сина любови своєї,
14 в Якім маємо відкуплення і прощення гріхів.14 У Котрому ми маємо спокуту Кров‘ю Його і прощення гріхів;14 в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів.14 в якому маємо відкуплення, відпущення гріхів.14 в котрому маємо викуп кровю Його і прощеннє гріхів.
15 Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива.15 Котрий є образ Бога невидимого, народжений передніше всілякого творіння;15 Він - образ невидимого Бога, первородний усякого створіння,15 Він є образом невидимого Бога, першонародженим з усього творива.15 Котрий єсть образ невидомого Бога, перворідень усякого творива.
16 Бо то Ним створено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через Нього й для Нього створено!16 Бо Ним утворено все, що на небесах і що на землі, видиме і невидиме: чи престоли, чи володарювання, чи урядовці, чи влада, – все Ним і для Нього створене.16 бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме й невидиме: чи то престоли, чи господьства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене.16 В ньому створене все, що на небі й на землі, - видиме й невидиме, - чи то престоли, чи то панства. чи то начальства, чи то влади, - все через нього і для нього сотворене.16 Бо Ним сотворене все, що на небесах і що на землї, видиме й невидиме, чи престоли, чи панства, чи князївства, чи властї, - все Ним і для Него сотворене.
17 А Він є перший від усього, і все Ним стоїть.17 І Він є передніше від усього, і все Ним стоїть.17 Він раніш усього, і все існує в ньому.17 Він є раніший з усіх, і все існує в ньому.17 Він єсть перш усього, і все в Ньому стоїть.
18 І Він Голова тіла, Церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому Він мав першенство.18 І Він є глава тіла Церкви; Він – початок, первісток із мертвих; щоб Йому мати в усьому першість.18 Він також голова тіла, тобто Церкви. Він - начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першенство,18 Він є головою тіла - церкви. Він початок, першонароджений з мертвих, щоб у всьому бути першим.18 І Він голова тїлу і церкві, Він початок, перворідень з мертвих, щоб у всьому Йому передувати.
19 Бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота,19 Тому що була добра воля Батька, щоб у Ньому була всіляка повнота,19 бо сподобалося Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому19 Бо в ньому зволила оселитися вся повнота,19 Бо зволив (Отець), щоб у Ньому вселилась уся повня,
20 і щоб Ним поєднати з Собою все, примиривши кров'ю хреста Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне.20 І щоб Ним поєднати з Собою все, примиривши через Нього, кров‘ю хреста Його, і земне, і небесне.20 і щоб через нього примирити з собою все чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю його хреста.20 щоб через нього примирити з собою все - примирити кров'ю свого хреста - і земне, і небесне.20 і щоб через Него поєднати все з собою, примиривши кровю хреста Його, через Него, чи то земне, чи то небесне.
21 І вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках,21 І вас, що були недавно відчуженими і ворогами, схильними до недобрих справ,21 І вас самих, що колись були Богові чужі й вороги йому думкою та лихими вчинками, -21 І вас, що колись були відчуженими й ворогами, думкою в лукавих ділах,21 І вас, що були колись відчуженими і ворогували думкою у лукавих дїлах, тепер же примирив
22 тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими, і непорочними, і неповинними перед Собою,22 Нині примирив у тілі плоті Його, смертю (Його), щоби представити вас святими і бездоганними і без провини перед Собою;22 тепер він примирив на смертнім його тілі, щоб вас зробити святими, без плями та бездоганними перед собою.22 нині примирив смертю свого смертного тіла, щоб зробити вас святими, непорочними й невинними перед собою, -22 у тїлї плоти Його смертю, щоб поставити вас сьвятими й непорочними й неповинними перед собою,
23 якщо тільки пробуваєте в вірі тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, якій я, Павло, став служителем.23 Якщо тільки стали у вірі тверді й непохитні і не відпадаєте од надії благовістя, котре ви чули, котре звіщене всьому творінню піднебесному, котрого я, Павло, став служителем.23 Тільки ж перебувайте у вірі, утверджені та постійні, не відхиляючись від надії Євангелії, яку ви чули, проповідану всьому створінню, що під небом, а якої я, Павло, став слугою.23 якщо лишень перебуваєте у вірі, тверді й непохитні, та непохитні в надії благої вістки, яку ви почули і яка була проповідувана між усіма створіннями, які є під небом, і якої я, Павло, став служителем.23 коли оце пробуваєте в вірі основані і тверді, і неподвижимі в упованнї благовістя, котре чули проповідуване усьому твориву піднебесному, котрому став я Павел служителем.
24 Тепер я радію в стражданнях своїх за вас, і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно Церква;24 Нині радію у стражданнях моїх за вас і доповнюю нестачу в плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, котре є Церква,24 Тепер я радію стражданнями за вас і доповняю на моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є Церква;24 Тепер я радію в моїх терпіннях за вас і доповнюю в моєму тілі те, чого бракує терпінням Христовим для його тіла, яким є церква;24 Тепер радуюсь у страданнях моїх за вас, і доповняю недостаток горювання Христового у тїлї моїм (смертному) за тїло Його, котре єсть церква,
25 якій я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже,25 Котрій став я служителем за домобудуванням Божим, що довірене мені для вас, щоб виконати слово Боже,25 якої я став слугою, згідно з розпорядженням Божим, даним мені заради вас, щоби звістувати повнотою між вами слово Боже,25 я став її служителем за Божим передбаченням, що було дане мені для вас, аби виконати Боже слово, -25 котрої став я слугою по доморядництву Божому, даному менї про вас, щоб сповнити слово Боже,
26 Таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим,26 Таємницю, приховану од віків і родів, а нині відкриту святим Його,26 оту тайну, заховану від віків та поколінь, але яка тепер відкрита для його святих.26 таємницю, сховану від віків і від родів, а тепер об'явлену для його святих,26 тайну закриту од віків і од родів, тепер же явлену сьвятим Його,
27 що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави!27 Котрим Бог зажадав показати, яке багатство слави у таємниці оцій для поганів, котра є Христос у вас, надія слави,27 їм Бог зізволив об'явити, яке то величне багатство цієї тайни між поганами, що є - Христос між вами, надія слави.27 що їм забажав Бог показати, яке багатство слави є в цій таємниці між поганами, - тобто Христос у вас, надія слави!27 котрим Бог зволив обявити, яке багацтво слави тайни сієї між поганами, котре єсть Христос в вас, надїя слави,
28 Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині й навчаючи кожну людину всякої мудрости, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі.28 Котрого ми проповідуємо, напучуючи всіляку людину і навчаючи всілякої премудрости, щоб явити кожну людину досконалою у Христі Ісусі;28 Його ми проповідуємо, настановлюючи кожну людину та повчаючи в усякій мудрості, щоб появити досконалою кожну людину у Христі.28 Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої премудрости, щоб зробити кожну людину досконалою в [Ісусі] Христі.28 котрого ми проповідуємо, наставляючи кожного чоловіка всякої премудрости, щоб нам представити кожного чоловіка звершеного в Христї Ісусї.
29 У тому й працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені.29 Для чого я якраз і працюю, і докладаю зусиль силою Його, що діє в мені могутньо.29 Власне, для цього я і працюю, змагаючись його силою, яка діє в мені потужно.29 Для цього я і працюю, борючись його силою, яка потужно діє в мені.29 У чому й працюю, воюючи силою Його, що орудує в менї потужно.